6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde düzenlenen 6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi “Değişen Dünyada Ebeveynlik” temasıyla gerçekleştirildi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle “Değişen Dünyada Ebeveynlik” temasıyla 6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda yapıldı.

Kongrenin açılışına, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kongre Başkanı Prof. Dr. Medaim Yanık, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplum Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Kongre Bilim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış ve çok sayıda davetli katıldı.

“Anne baba olmak değişime uğradı”

Kongrenin açılışında konuşan KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, “İnsanların üstlendiği pek çok rol gibi zaman içinde anne baba olmak da büyük bir değişime uğradı. Dünya, şehirler, mekânlar değişiyor, evlilikler ve aileler de bu değişiklikten nasibini alıyor.” dedi.

KADEM’in misyonu doğrultusunda cinsiyet adaletinin yerleşmesi ve benimsenmesi adına hukuki, siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan belirlenen stratejileri sosyal politika üreten mercilere sunduklarını dile getiren Gümrükçüoğlu, “Kongremiz bu anlamda uzun yıllardır katılım oranı yüksek bir çalıştay işlevi görüyor. Daha önceki yıllarda ‘Demografik Dönüşüm ve Kadın’, ‘Boşanma, Kadın ve Aile’, ‘Kadın ve Yoksulluk’ gibi pek çok temayı konuştuk. Bugün ise ‘Değişen Dünyada Ebeveynlik’ konusunu masaya yatırıyoruz. İnsanların üstlendiği pek çok rol gibi zaman içinde anne baba olmak da büyük bir değişime uğradı. Dünya, şehirler, mekânlar değişiyor, evlilikler ve aileler de bu değişiklikten nasibini alıyor. Aile kurumunun yaşadığı dönüşümlerin doğru anlaşılması, aile içi dengelerin sağlam bir zemine oturtulması açısından çok önemli. Böylelikle hem ebeveynler hem de çocuklar için daha mutlu ve daha huzurlu bir aile hayatı mümkün olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Ebeveynlik farklı açılardan irdelendi

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da Kongrenin güncel ve önemli bir temayla gerçekleştirildiğini söyleyerek, çocuk ve ebeveynler arasındaki iletişim ve ilişkinin özellikle modern aile yapılarında sürekli bir değişime uğradığını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun yaptığı açılış panelinde, Prof. Dr. Medaim Yanık, Doç. Dr. M. Fatih Aysan ve Prof. Dr. Atilla Arkan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ali Çevik konuşmacı olarak yer aldı. Oturumun ardından Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar konuşmacılara katılım belgesi ve çiçek takdim etti.

Farklı salonlarda eş zamanlı olarak “Medya ve Ebeveynlik”, “Geçmişten Günümüze Ebeveynlik”, “Kültür ve Ebeveynlik”, “Sanat ve Ebeveynlik”, “Çocuk Hakları ve Ebeveynlik”, “Çağdaş Problemler ve Ebeveynlik” başlıklarında düzenlenen oturumlarda yaklaşık 30 bildiri sunuldu. “Değişen Dünyada Ebeveynlik” başlığı teknolojik gelişmelere bağlı olarak irdelenerek, geçmişten günümüze ekonomik, sosyolojik ve hukuki açıdan ebeveynlikteki değişim, akademik ilgi alanları çerçevesinde ele alındı.

6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.