“Filistin doğru kavramlarla savunulmalı”

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Uluslararası Hukuk Araştırma Merkezi (UHAM) ve İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası Hukuk Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Filistin’de İnsan Haklarını Savunmak” webinarında İsrail’in Filistin topraklarında sürdürdüğü sistematik insan hakları ihlalleri disiplinlerarası bakışla ele alındı.

“Uluslararası Hukuk” başlıklı ilk oturumda konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve UHAM Müdürü Prof. Dr. Naim Demirel, Filistin sorununun ancak uluslararası hukuk çerçevesinde çözülebileceğini belirterek, “Filistin işgal edilmiş bir topraktır. Bu sorun iç hukuk kurallarına göre değil, uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmelidir. Özellikle 4 nolu Cenevre Sözleşmesi’nde işgal hukukuna dair sert emirler bulunmaktadır. Filistin’deki sivil halkın yerlerinden edilmesi, İsrailli işgalcilerin bu yerlere yerleştirilmesi ağır bir insan hakkı ihlalidir. Bu aynı zamanda bir savaş suçudur. Uluslararası Ceza Mahkemesi de bunu kabul etmektedir. Filistinli hukukçuların hareket etmesi gereken yer iç hukuk değil, uluslararası hukuktur.” diye konuştu.

Uluslararası hukuk bağlamında kullanılan kavramların uygulanacak hukuku da belirlediğini, bu nedenle doğru kavram kullanımına işaret eden Prof. Dr. Berdal Aral, “Birçok kişi Filistin’in bir devlet olduğunu unutarak konuşuyor. Oysa Filistin bir devlettir. Fakat Filistin işgal altında bir ülkedir. Burada çatışma değil bir işgal söz konusudur ve Filistin’in meşru müdafaa hakkı vardır.” dedi.

İsrail’in devlet olarak ilanına zemin hazırlayan Birleşmiş Milletler kararının ise bağlayıcı nitelikte olmadığını sadece tavsiye niteliğinde olduğunu kaydeden Aral, İsrail’in sistematik insan hakkı ihlalleri için soruşturma başlatılması gerektiğini ifade etti.

“Meseleye sahip çıkacak kurumlara ihtiyaç var”

“Uluslararası İlişkiler ve Siyaset” başlıklı ikinci oturumda ise İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Yeşilırmak oturum başkanlığında Prof. Dr. Kudret Bülbül “Kudüs’ün Anlamı ve Yapılabilecekler”, Prof. Dr. Ahmet Uysal “Filistin Meselesinin Jeopolitik Önemi”, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Hüseyin Mercan ise “İsrail’in Artan Saldırganlığının Nedenleri Üzerinde Bir Değerlendirme” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Prof. Kudret Bülbül, ortak bir yara olan Filistin meselesinde kullanılan kavramların da çok önemli olduğuna, yerleşimci yerine işgalci, çatışma yerine işgal, İsrail’in güvenliği yerine İsrail’in yayılması ifadelerinin kullanılması gerektiğine dikkati çekti.  

Filistin konusunda çok dilli ve çok yönlü programlar, uzun soluklu çalışmalar ve meseleye sahip çıkacak kurumlara ihtiyaç olduğunu dile getiren Bülbül, apartheid ile mücadelede uluslararası komisyonu kurulması gerektiğinin de altını çizdi.

Prof. Dr. Ahmet Uysal ise 28 Mayıs 2021 tarihli New York Times gazetesinin kapağında İsrail tarafından öldürülen 67 Gazzeli çocuğun fotoğrafının yer almasını İsrail’e karşı eleştirel bir ses olarak değerlendirerek, bu konuda kamuoyu baskısının devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

“İsrail dört temel insan hakkını ihlal ediyor”

“İnsan Hakları” başlıklı son oturumda ise Dr. Öğr. Üyesi Fettullah Bayraktar, “Her hâl ve şartta koruma altında olan dört temel hak vardır. Bu haklar yaşam hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, mülkiyet hakkı ve din ve vicdan özgürlüğüdür. İsrail bu temel hakları hiçbir şekilde dikkate almamaktadır. İsrail bu toprakların sahibi midir? Eğer burası İsrail toprağı ise İsrail’in kendisinin imza attığı Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Ekonomik ve Sosyal Haklar Sözleşmesi’ni ihlal etmektedir. Eğer burası Filistin toprağı ise işgalin de bir hukuku vardır. İsrail bu dört hakkı ihlal ederek işgal hukukunu da ihlal etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kahraman Güloğlu “Filistin’de Engelli Hakları” başlıklı konuşmasında İsrail ablukasının ve işgalinin sonucunda engelli sayısının her geçen gün arttığını ve Filistin’deki engellilerin %42’sinin okula gidemediğini, okula gidenlerin %27’sinin okula devam edemediğini, sağlık hizmetinden rehabilitasyon hizmetine kadar birçok temel hizmete ulaşamadığını da ifade etti.

Filistin ve Gazze’de yaşanan elektrik kesintisi sonrası elektrikli sandalyelerini şarj edemeyen veya asansörü kullanmayan engellilerin temel hizmetlere erişemediğini, işitme cihazları için ciddi pil ihtiyacı olduğunu aktaran Güloğlu, İsrail’in engellemesi nedeniyle engelli bireylerin söz konusu temel ihtiyaçlara erişemediğinin altını çizdi. Doğuştan engelli veya İsrail’in saldırıları sonrasında engelli hale gelen bireylerin sadece fiziksel değil psikolojik desteğe de ihtiyaçları olduğunu belirten Güloğlu, engelli örgütlerinin ve uluslararası örgütlerin desteğinin önemli olduğunu vurgulayarak engelli bireylerin insan haklarının korunması gerektiğini aktardı.

Program, konuşmacılar adına dikilen fidan sertifikalarının takdimi ve teşekkür belgelerinin sunumu ile sona erdi. Video kaydına FSMVU Youtube kanalından ulaşılabilir.

 

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.