Koronavirüs Salgını Sürecinde Filistinli Mahkûmlar

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHAM) ile Yurtdışındaki Filistinliler Halk Kongresi’nin iş birliğiyle 14 Nisan’da düzenlenen çalıştayda İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkûmların sağlık durumları uluslararası hukuk bağlamında ele alındı.

İnternet üzerinden telekonferans yoluyla düzenlenen “Korona Salgını Sürecinde Filistinli Mahkûmlar ve Uluslararası Hukuk” adlı çalıştaya araştırmacılar ve uluslararası hukuk uzmanları katıldı. Katılımcılar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde İsrail’in Filistinli mahkûmlara karşı tutumlarının insan hakları ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu vurguladı.

İsrail yönetimine insani hukuka uyma çağrısı

İsrail hapishanelerinde 74 kadın, 200 çocuk ve 900 hasta olmak üzere yaklaşık 5 bin Filistinli mahkûm olduğunu söyleyen Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve UHAM Müdürü Prof. Dr. Naim Demirel, İsrail yönetiminin koronavirüs salgınının yayıldığı bir dönemde kendi vatandaşlarından hapis cezasına çarptırılan mahkûmlardan bazılarını serbest bırakıp Filistinli tutukluları bu durumun dışında tutmasının insani kriterlere ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Demirel, İsrail yönetimini, tutuklularla olan ilişkilerinde derhal uluslararası insani hukuk kurallarını uygulamaya çağırdı.

Türkiye’ye teşekkür

Yurtdışındaki Filistinliler Halk Kongresi Genel Sekreter Yardımcısı Hişam Ebu Mahfuz çalıştayın hedefinin, Filistinli tutukluların durumuna ve İsrail’in onlara yönelik ihlallerine ışık tutmak olduğunu söyledi.

Ebu Mahfuz, Avrupa Birliği (AB), Latin Amerika, İngiltere, Avustralya, Kanada, Rusya ve Güney Afrika’nın parlamentolarına Filistinli tutukluların yaşadıkları zor şartlar ve İsrail hapishaneleri yönetiminin onlara yönelik işlediği ihlalleri ayrıntılarıyla anlatan mektup gönderdiklerini belirtti. Filistin davasına hizmet için çaba harcaması nedeniyle Türkiye’ye teşekkür eden Ebu Mahfuz, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve UHAM’a da takdirlerini sundu.

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk, normal zamanlarda da Filistinli mahkûmların apartheid rejimine maruz kaldıklarını belirterek, “Bu uluslararası hukuk kuralları uyarınca insanlığa karşı bir suçtur ve İsrail’in bu mahkûmları bu kadar süre tutması uluslararası hukukun ihlalidir.” diye konuştu.

Uluslararası Hukuk Uzmanı Dr. Enis Kasım “Uluslararası Hukukta Filistinli Mahkûmların Sağlık Hakları” başlıklı bir sunum yaptı. Roma Anlaşması’nın 7. maddesine göre bir grup insana siyasi veya hukuk tarafından kabul edilemeyecek nedenlerle baskı yapılmasının insanlığa karşı işlenen bir suç olduğuna işaret eden Kasım, “İsrailliler insanlığa karşı suç işlemektedir.” dedi.

900 Filistinli tutuklu sağlık sorunu yaşıyor

Avrupa’daki Filistinli Doktorlar Derneği üyesi Dr. Tarık Tahbub da İsrail’in, Filistinli mahkûmların eldiven ve maske takmasına izin vermediğini, tutuklulara bunun yerine çoraplarını maske olarak kullanabileceklerinin söylendiğini aktardı. Tahbub, İsrail hapishanelerinde kanser, şeker ve tansiyon hastalıkları gibi çeşitli sağlık problemleri yaşayan 900 Filistinli tutuklu bulunduğunu kaydederek, söz konusu tutuklulara Covid-19 bulaşmasının tehlikelerine karşı uyardı.

Uluslararası ceza hukuku ve insan hakları konusunda uzmanlaşmış Hollandalı Avukat Haydee Dijkstal, İsrail yasalarının idari gözetim adı altında Filistinlilerin süresiz olarak gözaltında tutulmasına izin verdiğini ve bu kapsamda 1.400 Filistinli tutuklu bulunduğunu açıkladı. Dijkstal, “İsrail’de Gözaltı İhlalleri” konulu bildirisinde, BM’nin tüm ülkelere en fazla risk altında olan mahkûmların serbest bırakılması hususunda bir çağrıda bulunduğunu, koronavirüsün kalabalık yerlerdeki insanlar, sağlık sorunları olanlar ve savaş esirleri için özellikle büyük bir tehlike oluşturduğunu kaydetti.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.