TBMM 22. Dönem Başkanı Sayın Bülent Arınç’ın yapmış olduğu bir konuşmada Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi hakkındaki gerçeğe aykırı, yanlış ve Üniversitemizin itibarını zedeleyici nitelikteki beyanlarına ilişkin olarak aşağıdaki cevaplarımızı ifade etme gereği hasıl olmuştur:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan kurucu vakıflar tarafından diğer tüm üniversitelerin tabi olduğu mevzuata uygun olarak ve kanunla kurulmuş bir yükseköğretim kurumudur. Bu kapsamda Üniversitemiz, tüm iş ve işlemlerini yasal çerçevede ve Türk yükseköğretiminin akademik ilke, kural ve gelenekleri doğrultusunda yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir.

Kurulduğu günden beri istikrarlı şekilde büyüyen ve akademik birimlerinin sayısını akademik nitelikten taviz vermeksizin arttıran Üniversitemiz bugün 8 fakülte, 2 enstitü, 2 yüksekokul, 29 bölüm, 22 araştırma merkezi ile faaliyetlerine devam etmektedir. Dikkatli ve önyargısız bir gözle incelendiğinde Üniversitemizin akademik yapılanmasının belkemiğinin, ulusal ve uluslararası başarılı çalışmaları ile kendisini kanıtlamış akademisyenlerden oluştuğu anlaşılacaktır. Bu kapsamda Sayın Arınç’ın konuşmasında iddia ettiğinin aksine, Üniversitemizin hiçbir biriminde yeterliliği tartışmalı bir idari veya akademik personel yer almamaktadır. Özellikle Hukuk Fakültemizde avukatların akademisyen olarak atandığı iddiası tamamıyla hilafı hakikattir. Hukuk Fakültemiz halihazırda her biri alanında uzman olan 16 tam zamanlı öğretim üyesi, 5 yarı zamanlı öğretim üyesi ve 19 araştırma görevlisi ile hizmet vermektedir (Bkz: https://hukuk.fsm.edu.tr/Hukuk-Fakultesi-Akademik--Akademik-Kadro). Hukuk Fakültesi de dahil olmak üzere herhangi bir fakülteye kadrolu öğretim üyesi olarak atanabilmenin yasal koşulları bellidir. Doktorası ve akademik yeterliliği olmayan bir kişinin öğretim üyesi olarak atanması zaten yasal olarak mümkün değildir. Kaldı ki Üniversitemiz birimlerinde ve bu arada Hukuk Fakültesinde yapılan atamalarda yasal asgari koşulların ötesinde ilave nitelikler de aranmaktadır. Üniversitemizin eğitim, öğretim, araştırma konusundaki gelişmişliği ve akademik kadro yeterliliği Yükseköğretim Kurulu Mezun Başarı Atlası verilerinden de rahatlıkla takip edilebilir. Yükseköğretim Kurulu Mezun Başarı Atlası verilerine göre, örneğin, Hukuk Fakültemiz mezunlarının 2020 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavlarında vakıf üniversiteleri mezunları arasında ikinci sırada yer aldığı hususu nitelik ve nicelik itibarıyla objektif bir cevaptır.

Sayın Arınç, yaptığı konuşmada hangi fakülte olduğunu belirtmeksizin ancak anlaşıldığı kadarıyla Hukuk Fakültemizi ima ederek Üniversitemizde yardımcı doçent ünvanlı dekan ataması yapıldığını da iddia etmiştir ki, bu iddianın gerçekle yakından uzaktan bir ilgisi olamaz. Zira gerek 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 16/a maddesi ve gerekse 18.02.1982 tarih ve 17609 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından profesörler arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile atanır. Nitekim Üniversitemizin de Yükseköğretim Kurulu’na sunduğu dekan adayları profesör unvanına sahip akademisyenlerden oluşmaktadır. Anılan yasa hükmü çerçevesinde profesör unvanına sahip olmayan bir dekan adayının YÖK’e önerilmesi de ataması da mümkün değildir. Hukuk Fakültesi’nin kurucu dekanı da profesör ünvanlı bir akademisyendir.

İtibar zedeleyici asılsız söylemleri dolayısıyla Sayın Bülent Arınç’a karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.