Uzaktan Eğitim Süreci Hakkında Bilgilendirme
26 Mart 2020

Değerli hocalarım,

Bildiğiniz üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının aldığı karar gereği Bahar yarıyılında eğitime, uzaktan eğitim yoluyla devam edilecektir. Bu kapsamda derslerin uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesine dair süreçle ilgili bazı hususları sizlerle paylaşmak isteriz.

* Uzaktan eğitim sürecinde dersi verecek öğretim üyelerimizden online ders çerçevesinde beklentimiz:

  1. Dersin görüntü veya ses kaydını öğrencilerimize ulaştırması ve sisteme yüklemesi,
  2. Derse ilişkin dokümanları öğrencilerimize ulaştırması ve sisteme yüklemesidir. 

a. Dersin görüntü veya ses kaydını öğrencilerimize ulaştırmak için aşağıdaki üç yöntemden biri seçilebilir:

  1. Google Meet veya Zoom uygulamaları üzerinden haftalık ders programında belirtilen gün ve saatte online ders işlenmesi, bu canlı yayının kaydedilip E-DERS sistemine yüklenmesi
  2. Google Meet veya Zoom uygulamaları üzerinden öğrenci katılımı olmaksızın ders video kaydının yapılması ve bu kaydın en geç haftalık ders programında belirtilen gün ve saate kadar E-DERS sistemine yüklenmesi
  3. Ses, metin ve/veya görsel içerikli sunum (powerpoint) hazırlanması ve bu sunumun videoya dönüştürülüp en geç haftalık ders programında belirtilen gün ve saate kadar E-DERS sistemine yüklenmesi

Not 1: Dersin içeriğine bağlı olarak bu üç yöntem içinden, birden fazlası da kullanılabilir. Örneğin bir ders için E-DERS sistemine powerpoint sunusu eklenip ayrıca öğrencilerle Zoom veya Google Meet üzerinden soru-cevap şeklinde bir canlı yayın yapılabilir.

Not 2: Bu üç yöntem dışında Youtube üzerinden canlı yayın yapmak istediğini belirten hocalarımız olmuştur. Bu yolu tercih edecek hocalarımızın ilgili yayının video kaydını alıp E-DERS sistemine yüklemeleri gerekecektir.

Not 3: 2019-2020 akademik takvimimize göre 28 Mart-5 Nisan tarihleri arasındaki hafta vize haftası olarak planlanmıştır. Bu çerçevede vize haftası içerisine dâhil olan 30 Mart-5Nisan haftasında işlenecek dersler 6. haftanın dersi olarak planlanmalıdır. 7. haftanın dersi ise 10 Nisan’a kadar uygun bir zaman diliminde telafi dersi olarak işlenmelidir. Telafi dersi için de yukarıdaki üç yöntemden biri tercih edilebilir.

b. Derse ilişkin öğrencilere ulaştırılması beklenen dokümanlar kategorisinde ise şunlar yer alabilir (maddelerin biri, birkaçı veya hepsi sistem üzerinden paylaşılabilir):

  1. Öğretim üyelerinin hazırladığı ders notları (Powerpoint, Word, PDF şeklinde).
  2. Ders ile ilgili e-yayınlar (Makale, Bildiri, Kitap Bölümü /PDF veya Word).
  3. YÖK’ün web sayfasında yayınlanmış Uzaktan Eğitim Yayınları (Kitapların içerisinden ilgili bölümler seçilip PDF olarak E-DERS sisteminde ilgili haftanın altına yüklenebilir). https://yokdersleri.yok.gov.tr/
  4.  İnternet içerikleri (linkler duyuru olarak paylaşılabilir) vd.

* Dersler kapsamında, öğrencilerden sunum ve ödev istenebilir. Bu sunum ve ödevler öğrenciler tarafından üniversitemizin Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) veya çeşitli online platformlar (moodle, google classroom) üzerinden dersin öğretim üyesine gönderilebilir. Bunu belirlemek ve öğrencilerle iletişime geçerek duyurmak dersin öğretim üyesinin sorumluluğunda olacaktır.

* Öğretim üyelerimizin bu süreçte uzaktan eğitim yoluyla veremeyeceklerini beyan ettikleri uygulamalı dersler, oluşturulacak telafi programı ile dersin öğretim üyesi tarafından yaz aylarında işlenecektir.

* Staj ve sınavlar ile ilgili bilgilendirmeler süreç içerisinde ayrıca ilan edilecektir.

* Madde a’da belirtilen “Dersin görüntü veya ses kaydının öğrenciye ulaştırılmasına dair üç yöntem” ile ilgili kullanım bilgilendirmeleri aşağıda yer almaktadır. Derslerin uzaktan eğitim yoluyla tekrar başlayacağı 30 Mart 2020 Pazartesi gününe kadar ilgili programları inceleyebilir, belirtilen tarihte derslerinize başlamak için denemelerinizi yapabilir ve hangi yöntemi kullanacağınıza karar verip öğrencilerinize bilgi verebilirsiniz.

 

Hepinize Allah’tan sağlıklı ve güzel günler, verimli ve bereketli çalışmalar dilerim.

Prof. Dr. M. Fatih ANDI

Rektör


 

Öğretim Üyeleri İçin Tanıtım Doküman ve Videoları

Zoom ve Google Meet Programları İçin Alternatif Linkler

 

 

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.