Ukrayna'da Öğrenim Gören Öğrencilerin Yatay Geçiş ve Özel Öğrencilik İşlemleri

YATAY GEÇİŞ

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna'daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş ve özel öğrenci olarak eğitimlerine devamlarına ilişkin olarak Yükseköğretim Genel Kurulunun 28.03.2022 tarihli toplantısında değerlendirilme yapılmış ve söz konusu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçişleri ve özel öğrenci olarak eğitimlerine devam etmelerine ilişkin aşağıda yer alan şartlar belirlenmiştir.

Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmek için yurt dışında kayıtlı olunan yükseköğretim kurumunun , Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve bir diploma programına kayıtlı olmak şartıyla onun hazırlık sınıfı, ara sınıfları ve son sınıfında bulunan öğrenciler ÖSYS/YKS Kılavuzundaki şartlar çerçevesinde üniversitemize yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.  

Bu kapsamda Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarına kayıtlı olan öğrencilerin yatay geçiş başvurularının değerlendirilebilmesinde;

       * Kayıt yılındaki ÖSYS/YKS’ye girmiş olması gerekmektedir. Ayrıca ;

 • ÖSYS/YKS’de başarı sıralaması şartı aranan programlar için başarı sırası şartını,
 • ÖSYS/YKS’de başarı sırası aranmayan alanlarda, Türkiye’de ilgili yıldaki eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına sahip olma şartını,
 • Özel yetenek programlarında ise üniversitelerin ilgili yılın ÖSYS/YKS’de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanına sahip olma şartını (üniversitelerin, istedikleri takdirde özel yetenek sınavı yapma hakkı saklıdır),
 • Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıranların da yukarıdaki şartları,

           sağlamaları gerekmektedir.

 1. Ukrayna’dan ülkemize gelen öğrenciler, Ukrayna’daki bir programa başvurup o program için gerekli hazırlık sınıfında okuyanlar da dahil olmak üzere, ilgili yükseköğretim programına kayıt oldukları yıldaki YGS/TYT puanları ile meslek yüksekokulumuzun o yıldaki programının taban puanını karşılamak şartıyla ön lisans programlarına da yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir.
 2. Ukrayna’daki diploma programına uluslararası sınav (SAT1, ACT, Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası, Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB, Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis), İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) sonucu ile kayıt yaptırmış olan Türk ve yabancı öğrencilerin, yatay geçiş başvurusunda bulunacağı program için üniversitemizin ilgili yılda kabul ettiği uluslararası sınavlarda asgari puan şartını sağlamış olması gerekmektedir.  
 3. Başarı sıralaması aranmayan diploma programlarına yatay geçiş başvurusu yapacak adayların öğrenim gördüğü üniversitesinin, ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde ilk binde yer alma şartı aranacaktır.
 4. Öğrencilerin yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, kayıtları sırasında esas alınan ulusal ve uluslararası sınavlardaki puan üstünlüğü dikkate alınacaktır.  
 5. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ve öncesinde Ukrayna’daki tanınan bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olan ve yukarıdaki şartları sağlayan öğrencilerin, 11-15 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar yatay geçiş için gerekli belgelerle beraber ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapmaları gerekmektedir.
 6. Başvurular Halıcıoğlu Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na yapılacaktır. Başvuru sırasında yatay geçiş başvuru dilekçesini (tıklayınız) dolduran adaylar, dilekçenin ekinde öğrenci belgesi, apostil kaşeli transkript aslı,ders içeriklerinin noter onaylı Türkçe tercümesi, disiplin cezası bulunmadığına dair yazı, diğer kuruma ait öğrenci kimlik kartı, pasaport ve emniyetten alınan giriş-çıkış kayıtlarını gösteren evrakları teslim etmelidirler. 
 7. Başvurusu olumlu sonuçlanıp kayıt olma hakkı kazanan aday öğrencilerden, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş olan program ücreti alınacaktır.    

*Önemli Not: Önemli Not: Yabancı uyruklu adayların başvuru evraklarını Türkçe’ye tercüme ettirmeleri gerekmektedir.

Yatay geçiş hakkı elde edememiş ancak Ukrayna’da bir yükseköğretim kurumunun örgün eğitim programında kayıtlı olan öğrenciler, üniversitemiz programlarına özel öğrenci statüsünde, açıköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ise açıköğretim programlarına özel öğrenci statüsünde başvuru yapabileceklerdir.  

        * Bu durumdaki öğrencilerin;

 • Özel öğrencilik talebinde bulunulan programa, kayıt olduğu yıldaki ilgili programın asgari yerleştirme puanını sağlamış olması gerekmektedir.
 • Özel öğrencilik için aranan genel akademik başarı notunu sağlamış olması gerekmektedir.
 • Öğrencinin kayıtlı olduğu programda geçirmesi gereken asgari dönem/yıl şartını sağlamış olması gerekmektedir.
 •  Kayıtlı olduğu üniversitenin özel öğrencilik için onayının alınmış olması gerekmektedir.
 1. Özel öğrenci statüsünde eğitim görecek olan öğrenciler, üniversitemizin derslere devam, sınav, başarı değerlendirmesi ve disiplin hakkındaki mevzuat hükümlerine tabidir.
 2. Bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil kayıtlı öğrencileri, özel öğrencilik başvurusunda bulunabilirler.
 3. Özel öğrencinin, bir yarıyılda alabileceği derslerin AKTS kredileri toplamı, üniversitesinin yönetmelik ve yönergelerinde belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum AKTS kredi sınırını aşmamalıdır.
 4. Özel öğrencilik statüsünde öğrenim gören öğrencilere dönem sonunda, aldıkları teorik/uygulamalı derslere ilişkin AKTS kredileri ve sınav sonuçları gibi kazanımları gösteren onaylı bir belge verilir.
 5. Başvurular Halıcıoğlu Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılacaktır. Başvuru sırasında özel öğrenci başvuru dilekçesini (tıklayınız.) dolduran adaylar dilekçenin ekinde; dilekçenin ekinde öğrenci belgesi, apostil kaşeli transkript aslı,ders içeriklerinin noter onaylı Türkçe tercümesi, disiplin cezası bulunmadığına dair yazı, diğer kuruma ait öğrenci kimlik kartı, pasaport ve emniyetten alınan giriş-çıkış kayıtlarını gösteren evrakları teslim etmelidirler. 
 6. Özel öğrenci statüsünde kayıt olma hakkı kazanan adaylardan, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş olan program ücreti alınacaktır. 

*Önemli Not:Yabancı uyruklu adayların başvuru evraklarını Türkçe’ye tercüme ettirmeleri gerekmektedir.

Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

11-15 Nisan 2022

Sonuçların İlan Tarihi

20 Nisan 2022

Asil Öğrenci Kayıt Tarihleri

21-22 Nisan 2022

Yedek Öğrenci İlan Tarihi

23 Nisan 2022

Yedek Öğrenci Kayıt Tarihi

25 Nisan 2022

 

 

Yatay geçiş şartını sağlamayan adayların başvuru tarihi

11-15 Nisan 202

Yatay geçiş başvurusu yapan ancak yararlanamayan öğrenciler

26-29 Nisan 2022

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.