UNUTMADIK! UNUTTURMAYACAĞIZ!

     Büyük toplumlar, büyük olayların toplumudur.

     Bu büyük olaylar, toplumu olgunlaştırır, pişirir, tecrübe sahibi kılar, geleceğe bakışında bir keskinlik ve nüfuz ehli eyler. “Sesi nabzımız olmuş bu hengâmeler”, ileriki nesillere bir ruh olarak, bir şuur olarak, bir tecrübe ve mikyas unsuru olarak aktarılabilirse, bu büyük olayların olumsuzları bile uzun vadede toplum için hayırlı neticelere müncer olur.

     Büyük sular, kıyılarına büyük dalgalarla çarpar. Durgun ve sakin olanları, ancak küçük göllerdir.

     Dövüşen adam, uyanık kalmaya mecburdur. Oturan kişi, uyuma ihtimaline maruzdur. Karanlık gecede, tehlikelerin ortasında uyumanın adı ise gaflettir.

     Büyük dalgaların çağıltısının, gaflettekileri uyandırma gibi bir işlevi de vardır.

     15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar da, bize böyle bir çağıltının milleti yakaza halinde tutma rahmeti gibi geldi. Tarih kitaplarının dediğinin aksine, o gece gördük ki hisse yalnızca geçmişten değil, hâlihazırdan da çıkarılıyormuş. Bu o karanlık ihanet gecesinde, şerrin içindeki hayır olarak milleti uyardı, uyandırdı.

     Uyanmak bir haslettir, ancak uyanık kalmak, nöbeti gecenin sonuna kadar uyanık tamamlamak ise bir fazilettir.

     Şimdi millet olarak bize yakışan, bu fazileti “azîz”lik vasfımızın yanı başına nakşetmektir. Bu yüzden, “Unutmadık! Unutturmayacağız!” kararlılığını sürekli keskinleştirmek zorundayız.

     Bu kararlılık, yalnızca her yıl 15 Temmuz’larda söylenen sözlerle ve yeniden hatırlayışlarla olmaz. Bunun yanında ve öncelikle

  • 15 Temmuz gecesi, efendilerinin hesap, niyet ve planları ile bu vatanı işgal ederek bölmeye ayarlı bir gizli yapının en küçük hücrelerine kadar bu topraklardan kökünün kazınması hususunda sürekli ve bilinçli bir teyakkuz ve eylem halinde bulunmak, bu bukalemunvari mülevves yapılanmanın gölgesinin bile üzerimize düşmesine izin vermemek
  • Otuz yılı aşkın bir süredir sinsi sinsi çalışıp, ağacın bünyesini çürüten kurtçuklar gibi millî bünyeyi kemiren bu örgütün millî ve dînî alanlarda yaptığı aşındırma, yozlaştırma, istismar tahribatlarının devamına izin vermemek; erozyona uğratılmaya çalışılan alanların ve kavramlarımızın kaidesine yeniden oturtulmasına çalışarak, fitnenin önünü almak, bünyeyi sağlamlaştırmak,
  • Bu maşa-yapılanmanın yeniden güçlenmesinin ve “sahipleri”nin isteği ile hıyanetlerini eyleme koyma teşebbüslerine yeniden başvurmasının önüne geçmek için, dikkat ve hassasiyetimizi sürekli teyakkuzda tutmak

mecburiyetindeyiz. Bu üç hususu gerçekleştirmek, bu taşeron ihanet örgütünün sinsi niyet ve hilelerinin tekrarından sakınmak için elzemdir. Bunun için bugün ve yarın, devlet aklı, siyasal bilinç, dînî gayret, millî irade gibi kuşanacak teçhizatımız hep hazır olmalıdır. Bunların yanında, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananları, sanatın samîmî, etkili, gerekiyorsa keskin ve aydınlatıcı dili ile millî hafızaya kazımak, gerçekleştirilecek en büyük vazifedir. Siyaset söner, nutuk kısılır, magazin eskir, insan göçer, ancak sanatın dili söyleyeceğini nesiller boyu tekrar eder durur. Sanat, söylemin ruhudur. Ruh yaşar.

                Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak, bu hassasiyetle ve bu düşünce ve duygularla, 15 Temmuz darbe ve işgal teşebbüsüne kalkışan gizli yahut aşikâr emel ve elleri tel'în ediyor, bu ihaneti canları pahasına durduran şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de şükran ve minnetle anıyoruz.

 

                                                                        Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.