Özel Yetenek Sınavı Hakkında Bilgilendirme

ÖZEL YETENEK SINAVI

Özel Yetenek Sınavı, Üniversitemizin Kandilli Yerleşkesi'nde 26 Ağustos 2020'de saat 10.00'da başlayacaktır.

Adayların Sınava Gelirken Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar

Dünyada ve ülkemizde devam eden Covid-19 pandemisi nedeniyle Fakülte Yönetim Kurulumuz, Özel Yetenek Sınavının oturumları, koşulları ve sınav süresi ile ilgili konularda; başvuran adayların sayısı, sosyal mesafe kuralları, hijyen şartları, temas süreleri vb. kritik hususları göz önünde bulundurarak aşağıdaki kuralların uygulanmasına karar vermiştir.

 1. Covid-19 önlemleri kapsamında aday öğrencilerin aynı mekânda bulunma sürelerini azaltmak amacıyla sınav süresi 80 dakika olacaktır.
 2. Sınav salonlarına en fazla %30 kapasite ile öğrenci alınacaktır.
 3. Aday öğrenciler sınava geldikleri sırada Sınav Giriş Belgesi alabilmek için özel kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı veya pasaport) ve önceki duyurumuzda belirtilen kayıt belgelerini yanlarında bulundurmalıdır. Sınava giriş belgesi, özel kimlik belgesi ve ön kayıt belgelerini yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.
 4. Adayların sınav başlama saatinden en az 40 dakika önce Kandilli Yerleşkesi'ndeki Fakülte binasının önünde hazır bulunmaları gerekmektedir.
 5. Adaylar sınava gelirken tüm kişisel temizlik ve korunma gereçlerini (maske, eldiven, dezenfektan vb.) yanlarında bulundurmalıdır.
 6. Tüm süreç ve işlemlerde hijyen, mesafe ve maske kurallarına azami özen gösterilmelidir. 
 7. Sınav süresince maske kullanımı zorunludur.
 8. Sınav yapılacak binada ve salonlarda, Üniversite yönetimi tarafından dezenfektan ve maske bulundurulacaktır.
 9. Adaylar yanlarında refakatçi bulundurmamalı ve bina önünde, çevresinde sosyal mesafe kurallarına uymalıdırlar.

Covid-19 testi pozitif olan adaylar, temaslı kabul edilen takipli adaylar, karantina uygulamasına tabi olan adaylar, sınavdan 14 gün öncesinde yurt dışı seyahati bulunan adaylar (vb.) durumlarını sınavdan önce mutlaka fakülte yönetimine bildireceklerdir. İletişim için öncelikle mail adresini (natasoy@fsm.edu.tr) kullanmaları veya 02125218100 / 5003 no.lu dahili telefonu aramaları ve durumlarını açıkça belirtmeleri gerekmektedir.

Sınav girişinde her aday Pandemi ile ilgili Bilgilendirme ve Onam Belgesini onaylamak zorundadır.            
 

Onam belgesi için tıklayınız

Sınavla İlgili Bazı Bilgiler:

Yetenek Sınavı Covid-19 pandemisi nedeniyle tek oturumda gerçekleştirilecektir.

SINAV: “Uygulama” nitelikli olup, tek sorudan oluşur ve öğrenciye 80 dakika süre verilir.
Sınav Tarihi: 26 Ağustos 2020 Çarşamba Saat 10.00-11.20
Sınav Türü: Çizim (Model / Bellek / Kurgu / Şekillendirme)
Değerlendirme: Adayın başarılı sayılabilmesi için 100 puan üzerinden en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.

Sınavda Gerekli Malzemeler:

 • 50 x 70 cm Duralit
 • 2B, 3B, 4B Kurşun Kalem 
 • Silgi
 • Kalemtıraş

UYARILAR:

Sınav esnasında aşağıdaki kurallara mutlaka uyulması gerekir. Bu kurallara uymayanların sınavları geçersiz sayılacak ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

 1. Sınav başladıktan 20 dakika sonra gelen adaylar artık salona alınmazlar. 
 2. Sınav başlama saatinden sonra sınava alınan adaylara ek süre verilmez.
 3. Sınavlarda özel olarak hazırlanan mühürlü sınav kâğıtları kullanılır. 
 4. Adayların sınava cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, zamanı gösterme dışında işlevleri olan, saat ve bilgisayar özelliği bulunan araçlarla girmeleri, sınav süresince birbirleriyle konuşmaları, bilgi aktarmaları, başkalarını rahatsız edecek ve sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.

Kazanan adaylar web sayfasında duyurulacaktır. Asıl listede yer alan adayların kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kontenjanda boşluk olması halinde yedek sırada yer alan adaylar sırayla kayıtlara çağırılacaktır.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.