Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlarda Öğrenim Gören Öğrencilerimizin Dikkatine

Sevgili Öğrencilerimiz,


Yükseköğretim Kurulu, 11.05.2020 tarihli “Covid-19 Tedbirler” başlığı ile tüm üniversitelere gönderdiği yazısında, salgın hastalık dolayısıyla Uzaktan Eğitim yöntemleriyle yapılan teorik ve uygulamalı derslerin final/bütünleme sınavlarının şeffaf, denetlenebilir ve ölçülebilir olmak kaydıyla dijital imkȃnlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu kapsamda 18.05.2020 tarihinde yapılan Üniversitemiz Senato toplantısında, final ve bütünleme sınavları, yaz okulu ve diğer uygulamalar ile ilgili aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır. 


A.     FİNAL, BÜTÜNLEME VE TEK DERS SINAVLARI


1.      2019-2020 akademik yılı bahar yarıyılının final, bütünleme ve tek ders sınavları, aşağıda yer alan tarihlerde uzaktan eğitim yoluyla yapılacaktır. 
2.      Sınavlar; çevrimiçi sınav, ödev, proje, sözlü sunum vb. yöntemlerle yapılacaktır.
3.      Her bir ders için sınavlarda hangi yöntemin uygulanacağı dersin öğretim üyesi veya ilgili akademik birim tarafından belirlenecektir.  Web sayfasında ilan edilecek olan sınav çizelgelerinde sınavın hangi yöntemle yapılacağı ve sınav tarihi yer alacaktır. 
4.      Tüm sınavlar için akademik birimlerce sınav takvimi belirlenip Öğrenci İşleri web sayfasında ilan edilecektir. 2019-2020 akademik yılı bahar yarıyılına mahsus olmak üzere sınav çizelgeleri her bölüm tarafından farklı formatta hazırlanabilecektir.
 
B.      TELAFİ DERSLERİ, STAJLAR VE YAZ OKULU


1.      Bahar döneminde uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılamayan uygulamalı dersler ile uygulamalı olarak yapılamayacak olan Staj, Proje vb. dersler, uzaktan eğitim yöntemi ile yapılacaktır. 
2.      Yapılamayan uygulamalı derslerin telafi programı için aşağıdaki iki yöntemden biri tercih ve takip edilecektir. 
             a.      Final sınavlarının başlangıç tarihi olan 28 Mayıs tarihine kadar uygulaması yetiştirilebilecek tüm derslerin telafisi 18-27 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır. (Bu madde, teorisi ve bir kısım uygulaması yapılmış olup, geriye az sayıda uygulama saati kalan dersleri kapsamaktadır)
             b.       9 haftalık süreçte hiç yapılmayan veya 18-27 Mayıs tarihleri arasında telafisi yetişmeyecek uygulamalı dersler için ise 21 Haziran 2020 tarihine kadar yoğunlaştırılmış telafi programı uygulanabilecektir. Telafi programı uygulanan derslerin final sınavları ise, o dersin telafi programının tamamlanış tarihine göre, ilgili Dekanlık onayı ile 25 Haziran 2020 tarihine kadar yapılacaktır. Bütünleme sınavlarına katılacak olan öğrenciler 27-28 Haziran 2020 tarihleri arasında sınavlarına katılmak istedikleri dersleri OBS üzerinden seçebilecektir. Her akademik birim, telafi program gün ve saatlerini belirleyip Dekanlık/MYO Müdürlüğü onayından sonra öğrencilerine duyuracaktır. 
3.      2019-2020 Yaz Okullarında açılacak dersler uzaktan eğitim yöntemleriyle verilecek olup Yaz Okulları, aşağıda yer alan akademik takvimin içeriğinde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. 
4. İngilizce ve Arapça Hazırlık Sınıflarının Yaz Okulları ise Yabancı Diller Bölümünün belirlediği takvimlendirme ile yapılacaktır.
 
C.      LİSANSÜSTÜ YETERLİLİK SINAVLARI VE TEZ JÜRİLERİ
1.      Yüksek lisans ve doktora tez savunmaları, kayıt altına alınması sağlanarak, uzaktan eğitim yöntemi ile 01-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır.
2.      Doktora yeterlilik sınavları ile doktora tez önerisi jürileri, toplantının kayıt altına alınması sağlanarak 01-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır.

 

 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ve

YAZ OKULU AKADEMİK TAKVİMİ

28 Mayıs – 19 Haziran 2020

Bahar Yarıyılı Dönem Sonu (Final) Sınavları

15 Haziran – 12 Temmuz

Yaz Okulu Kayıtları

26 Haziran 2020

Dönem Sonu (Final) Notlarının İlan Edilip Sonuçlandırılması İçin Son Gün

27-28 Haziran 2020

Bütünleme Sınavına Girecek Olan Öğrencilerin Ders Seçimlerinin Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Üzerinden Yapılması

29 Haziran - 7 Temmuz 2020

Bütünleme Sınavları

14 Temmuz 2020

Bütünleme Sınav Notlarının İlan Edilip Sonuçlandırılması İçin Son Gün

17 Temmuz 2020

Tek Ders Sınavları

13 Temmuz 2020

Yaz Okulu Derslerinin Başlaması

29 Ağustos 2020

Yaz Okulu Derslerinin Son Günü

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.