2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı DGS Kayıt İşlemleri

2021 DGS ile üniversitemize kayıt hakkı kazanan adaylar, E-Devlet üzerinden elektronik olarak veya Haliç yerleşkesinde kayıtlarını yaptırabilirler.

E-devlet Kayıt Tarihleri : 17-22 Eylül 2021

Yerleşkede Yapılacak Kayıt Tarihleri : 17-24 Eylül 2021

Yerleşkede kayıt yaptıracak olan öğrenci adaylarının öncelikle en yakın Al Baraka Türk Bankasından veya e-ödeme sisteminden öğrenim ücretlerini ödemesi gerekmektedir. Ödeme işlemlerini tamamlayan öğrenci adayları, Haliç yerleşkesindeki öğrenci işleri ofisinde kayıtlarını aktif hale getirmelidirler. (ödeme işlemleri için öğrenci numaranız gerekmektedir)

Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız.

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ ye giriş için tıklayınız.

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ ye giriş yaptıktan sonra aşağıdaki adımları izleyerek sisteme giriş şifrenizi oluşturabilirsiniz.

*Kayıt İçin Gerekli Evraklar

 • DGS sonuç ve yerleştirme belgesi
 • Lise diplomasının aslı ve fotokopisi ( Aslı daha sonra geri verilecektir.)
 • DGS tercih listesi (Üniversitemize 4. Veya 5. Sırada yerleşip önceki tüm tercihlerinde FSMVÜ yazanlar için ,Elektronik kayıt yaptıracak adaylar bu belgelerini ekayit@fsm.edu.tr adresine mail atmaları gerekmektedir.)
 • Ön Lisans Programında Alınan Derslere Ait Onaylı Transkript ve Ders İçerikleri (Islak İmzalı)

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ BURSU VE İNDİRİM ORANLARI

Ösym Bursu

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre YKS Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burslardır. Bunlardan; Tam Burs: Öğrenim ücretinin tamamını, % 75 İndirim: Öğrenim ücretinin dörtte üçünü, % 50 İndirim: Öğrenim ücretinin yarısını, % 25 İndirim: Öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar. 

İndirim ve burslar öğrenim ücreti üzerinden indirim yapılarak uygulanır.

Üniversiteye giriş bursu ve indirimler öğrencinin kayıtlı olduğu hazırlık sınıfı, ön lisans ve lisans programlarında normal öğrenim süresince devam eder.

İsteğe bağlı olarak hazırlık sınıfı eğitimi almak isteyen öğrenciler, Üniversiteye giriş bursu ve diğer burslardan yararlanamaz.  

TEŞVİK BURSLARI

Tercih Bursları

Üniversitemizin programlarından birine, ilk 5 sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere verilen bursları kapsar.

Üniversitemiz programlarına, ilk 3 sıranın birinde tercih edip yerleşen öğrencilere %30, 4. veya 5. sırada tercih edip yerleşen öğrencilere %25, ilk 5 sıranın tamamını tercih edip yerleşenlere %30 oranında tercih bursu verilir.

Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Okul Öncesi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık, Hukuk, Mimarlık, İç Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği programlarına, ilk 3 sıranın birinde tercih edip yerleşen öğrencilere %40, 4. veya 5. sırada tercih edip yerleşen öğrencilere %35, ilk 5 sıranın tamamında üniversitemiz programlarını tercih edip bu maddede belirtilen programlardan birine yerleşenlere %40 oranında tercih bursu verilir.

Tercih bursu oranı, öğrencinin varsa üniversiteye giriş bursu düşüldükten sonra kalan öğrenim ücreti üzerinden indirim şeklinde uygulanır. Tam burslu olarak yerleşen öğrencilere tercih bursu verilmez.

Tercih bursu, öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans, lisans programının normal öğrenim süresince not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder. Burs, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının normal öğrenim süresini kapsar. 

Akademik Başarı Bursu

Öğrenim süresi boyunca her eğitim ve öğretim yılının sonunda akademik başarı durumlarına göre normal öğrenim süresi içerisinde verilen burstur.

Akademik Başarı Bursu, Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda 8 ay boyunca verilecek nakit burslardan oluşur.

Akademik Başarı Bursu, üniversitemiz programlarında bir önceki yılda elde edilen başarı durumuna bakılarak, sınıf bazında hesaplanır. Akademik Başarı Bursu alacak öğrencilerde, ilgili yıl içinde en az 50 AKTS kredilik ders alması ve ilgili yılın YNO’sunun en az 3.50 olması şartı aranır.

Akademik Başarı Bursu, sınıf başarı sıralamasında ilk 3 sırada yer alan öğrencilere verilir. 

Akademik Başarı Bursu, yalnız öğrencinin burs aldığı akademik yıl için geçerlidir.

Akademik Başarı Bursu alan öğrenci, sonraki yıllarda da yukarıda belirtilen şartları karşılaması durumunda normal öğrenim süresi içerisinde Akademik Başarı Bursu alma hakkına sahiptir.

Akademik Başarı Bursu üniversitemizde öğrenime fiilen devam edilmesi halinde verilir. Bursun ödeneceği eğitim öğretim yılında geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapılması halinde ödeme yapılmaz. 

Hafızlık Bursu

Hafızlık Bursu Üniversitenin İslami İlimler Fakültesi’ne kayıtlı öğrencilere verilen bursları kapsar.

İslami İlimler Fakültesinin Diyanet İşleri Başkanlığı’nca (DİB) verilen hafızlık belgesine sahip öğrencilerine normal öğrenim süresi içinde öğrenim ücreti üzerinden %100 hafızlık bursu indirimi uygulanır. 

Hafızlık bursuyla ilgili bu maddede öngörülen imtihan Fakülte Dekanı tarafından teşkil edilen Hafızlık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. Öğrencinin bu imtihanda başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir.

Hafızlık bursuna hak kazanabilmek için;

a) Üniversitemize yeni kayıt yaptıran veya yatay geçiş yoluyla gelen öğrencinin kayıt sırasında hafızlık belgesini ibraz etmesi ve belgenin kayıt tarihinden önceki 18 ay içinde alınmış olması; bu süre içinde DİB tarafından hafızlık tespit imtihanı yapılmamışsa en son yapılan imtihanda alınmış olması,

b) Hafızlık belgesinin son 18 aydan önce alınmış olması halinde Hafızlık Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili akademik yılın başlamasından itibaren 3 ay içerisinde yapılacak imtihanda başarılı olunması,

c) Hafızlık belgesinin öğrenime devam ederken alınmış olması halinde bu belgenin takip eden akademik yıl için kayıt yenileme tarihine kadar Fakülte Dekanlığına ibraz edilmesi,

ç) Hafızlık bursundan yararlanılan yarıyıllarda en az 28 AKTS kredilik ders alınması,

d) Sonraki yıllarda kayıt yenileme tarihinden önce Dekanlık tarafından belirlenen tarihte Hafızlık Değerlendirme Komisyonunun yapacağı imtihanda başarılı olunması şarttır.

Öğrencinin

a) Bir akademik yarıyıl sonundaki Dönem Not Ortalamasının (DNO) 2.50’nin altına düşmesi,

b) Bir akademik yarıyılda aldığı ders sayısının en az % 50’sinden devamsızlık nedeniyle başarısız olması,

c) Hafızlık Değerlendirme Komisyonunca yapılan imtihana katılmaması veya imtihanda başarısız olması,

ç) Hazırlık sınıfına devam etmeyen öğrenciler ile kur eğitimlerinden başarısız olan öğrencilerin sonraki yarıyılda Bursu kesilir. Öğrencinin başarılı olması halinde bursu devam eder.

Beşinci fıkrada belirtilen sebeplerle bursu kesilen öğrenci daha sonra gerekli şartları sağladığı takdirde takip eden eğitim-öğretim yılından itibaren burstan tekrar yararlanabilir. 

Üniversitemizin başka bir programına yatay geçiş yapan öğrencinin bursu sonlandırılır.

Disiplin soruşturması sonucu kınama ve üstü ceza almış öğrencinin bursu bir daha verilmemek üzere kesilir.

Öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlamayan öğrencinin bursu sonlandırılır.

Hafızlık belgesinin bu maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen 18 aylık süreden daha eski tarihli olması halinde öğrenciden kayıt sırasında ilk yarıyıl ücreti tahsil edilir. Hafızlık Değerlendirme Komisyonunca yapılan imtihanda başarılı olması halinde ödemiş olduğu yarıyıl ücreti kendisine imtihan sonucunun ilan edildiği tarihi takip eden 2 ile 4 ay arasında iade edilir.

Burs hakkının devamı için her eğitim-öğretim yılı kayıt yenileme tarihinden önce yapılan imtihana mücbir sebeple katılamayan öğrenci Dekanlıkça uygun görüldüğü takdirde ayrıca yapılacak imtihana alınır. Bu imtihana katılmayan veya başarısız olan öğrenci hafızlık bursundan yararlanamaz.

Bu maddedeki hükümler kayıt donduran öğrenciler hakkında da uygulanır.

Mücbir sebep sayılan haller hakkında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır. Sağlık problemi nedeniyle imtihana katılmayan öğrencinin devlet hastanesinden alınmış heyet raporu ibraz etmesi gerekir.

DESTEK BURSLARI

Spor Bursu

Ülkemiz Milli sporculardan lisansı aktif olarak devam edip üniversitemize yerleşen öğrencilere % 100 indirim bursu verilir. Ancak milli müsabakalara 1 yıl süreyle katılmayan öğrencinin bursu kesilir. Bursu kesilen öğrencinin öğrenim gördüğü yıl içerisinde tekrar müsabakaya katılması halinde belirlenen burs bir sonraki eğitim-öğretim yılında uygulanır.

Bireysel veya takım spor dallarında, ulusal ve uluslararası müsabakalara katılarak ilk üç derece içerisinde yer alan öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda ödül verilir.

Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek spor dallarında profesyonel lig kulüplerinde lisanslı ve aktif olarak spor yapan öğrencilere belirlenen oran veya miktarda burs verilir.

Sanat, Proje, Yarışma ve Temsil Bursu

Ulusal veya uluslararası alanlarda Üniversitemizin ilgili birimlerinin bilgisi dâhilinde yürütülen proje ve yarışmalarda başarı elde eden ve başarısı burs komisyonunca kabul edilen öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda ödül verilir.

Kardeş İndirimi Bursu

Üniversitemizin ücretli programlarına veya kısmi burslu programlarına kayıt olan kardeşlerden her birine, normal öğrenim süresi içerisinde kayıtlı olduğu süre boyunca % 10 ücret indirimi uygulanır.

Şehit Yakınları ile Gazi ve Gazi Yakınlarını Destekleme Bursu

Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğünden şehit veya gazi belgesi ibraz etmesi şartıyla şehit eşi ve çocuklarına % 100, gazinin kendisi, eşi ve çocuklarına % 50 oranında indirim bursu uygulanır.

Şehit ve Gazi Bursları azami öğrenim süresince verilir  

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mezunları Bursu

Üniversitemizin ön lisans programlarından mezun olup Dikey Geçiş Sınavı (DGS) veya Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) ile üniversitemizin lisans programlarına kayıt olan öğrencilere, ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden % 25 oranında indirim bursu uygulanır. Üniversitemiz programlarından mezun olup, lisansüstü programlara kayıt olan öğrencilere burs yönergenin 19. Maddesinin hükümleri uygulanır.

Mezunlar Bursu normal öğrenim süresince verilir.

DİĞER BURSLAR 

Çift Anadal ve Yandal Bursu

Anadal programında akademik başarı sağlayarak Çift Anadal (ÇAP) veya Yandal eğitimi almaya hak kazanan öğrencilerden ikinci Anadal ve Yandal eğitiminde öğrenim ücreti alınmaz.

ÇAP programındaki öğrenimini normal süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencilerden, kalan öğretim süresince ÇAP programı ücreti alınır.

Yandal programını 4 yarıyıl içerisinde bitiremeyen öğrenciden kalan öğrenim süresi için Yandal öğrenim ücreti alınır. 

Birden Fazla Bursa Hak Kazanma

Birden fazla burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca tek bir burs veya indirimden yararlanma hakkına sahiptir.

Üniversiteye Giriş Bursu ile yerleşen öğrenciler, hak kazanmış olmaları halinde diğer burslardan tercih ettikleri birini daha alabilir. Hak kazanılan ikinci burs üniversiteye giriş bursu düşüldükten sonra kalan öğrenim ücreti" üzerinden indirim şeklinde uygulanır.

Kardeş indirimi ve peşin ödeme indirimi şeklinde uygulanan burslar 1. ve 2. fıkrada belirtilen sınırlamalara tabi değildir.

Disiplin soruşturması sonucu kınama veya uzaklaştırma cezası alan öğrencinin Üniversiteye Giriş Bursu hariç tüm bursları bir daha verilmemek üzere kesilir.  

Diğer Hükümler

Normal öğrenim süresi içerisinde geçici ayrılan (kayıt donduran) öğrencilerin hakları izinli sayıldıkları süre kadar saklı kalır.

Mütevelli Heyet tarafından yeni bir belirleme yapılmadığı takdirde bir önceki yıl için belirlenen burs miktarları, takip eden akademik yıllarda uygulanmaya devam eder.

2021-2022 Eğitim öğretim yılı öğrenim ücreti için tıklayınız.

.Ödeme yapacak olduğunuz banka veya e-ödeme sistemi sizden öğrenci numarası talep edecektir.

Peşin Ödeme

Öğrenim ücretini peşin ödeyecek öğrenciler, belirlenen kayıt tarihlerinde Albaraka Türk Katılım Bankasından ( Şube Gişelerini )  öğrenci numaraları ile birlikte ödemelerini yapabilirler.(Öğrenim ücretinin tamamının nakit veya kredi kartı ile tek çekim olarak ödenmesi  halinde %5 Peşin ödeme indirimi uygulanacaktır).

*Banka hesaplarımız HAVALE ve EFT işlemlerine kapalı olduğundan bu yöntemlerle ödeme yapılmamaktadır. (Bu nedenle hesap numarası ve IBAN bilgisi talep edilmesine gerek yoktur.)

Kredi Kartı ile Ödeme

Kayıt hakkı kazanan adaylar, Öğrenim ücretlerini https://eodeme.fsm.edu.tr/ adresine girerek anlaşmalı bankalara ait kredi kartlarıyla 22 - 24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapabilirler.   

Anlaşmalı kartlarla (World, Bonus, Bankkart Combo, Paraf ,QNB Finansbank) yapılan taksitli ödemelerde, vade farksız 10 taksit yapılmaktadır.

Öğrenim ücretinin tamamının kredi kartı ile tek çekim olarak ödenmesi halinde %5 peşin ödeme indirimi uygulanacaktır.

*Öğrenim ücretlerinde çek, senet veya elden taksit yapılmamaktadır.

*Miles&Smiles ve American Express (Amex) tabanlı kredi kartlarıyla işlem yapılmamaktadır.

Öğrenim Kredisi ile Ödeme

Öğrenim ücretini banka kredisi kullanarak ödeyecek öğrencilerin velileri, kayıt tarihlerinde bulundukları yerlerdeki en yakın Albaraka Türk Katılım Bankası şubelerine uğrayarak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bankayla olan anlaşmamız gereği öğrenim ücreti vade farksız 10 taksit olarak ödenmektedir.

Albaraka Türk Online OTS (10 Taksit)

Albaraka Türk Katılım Bankası ile taksitli ödemeden yararlanmak isteyen öğrenci ve velilerimizin Albaraka Türk bankasının tüm şubelerinde görevlendirilen Bireysel Müşteri İlişkileri Yetkililerine, öğrenciye ait okul numarası ile başvurup taksitli ödeme anlaşması yapmaları gerekmektedir. Albaraka Türk Katılım Bankası ile taksitli ödeme başvurunuz banka tarafından onaylandığı takdirde öğrencimizin muhasebe kaydı online/otomatik olarak tamamlanacaktır.

İşleyişi

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından açtırdığınız hesaba ödeme planında öğrenci adına görüntülenen yıllık öğrenim ücreti kadar kredi limiti tanımlayacaktır. Veli (kefil) adına açılan Özel Kredili hesaba, ödeme planında öğrenci adına görüntülenen yıllık öğrenim ücretinin taksit tutarını eksiksiz olarak en geç belirlenen son ödeme gününe kadar yatırmanız gerekecektir. Belirlenen son ödeme gününe kadar öğrenim ücretlerinin taksit tutarları, kefil adına açılan Özel Kredili hesabınıza yatırılmadığı takdirde ya da yeterli bakiye olmadığı durumlarda banka, hesabınıza tanımlanan kredi limitini devreye alıp hesap sahibini kredilendirerek ödemeleri tamamlayacaktır.

Söz konusu durum hesap sahibine, ödenmeyen taksit tutarı üzerinden gecikme cezası (kâr mahrumiyeti ) uygulanmasına neden olacağı için taksitlerin geciktirilmemesi hesap sahibi yararınadır. Veli (kefil) adına açılan OTS hesabına yapılan aylık ödemelerin dekontunu tarafımıza ulaştırmanıza gerek yoktur.

Öğrenim Kredisi İçin Gerekli Belgeler

Velilerin Özel Kredili Hesap Açılış Başvurusu İçin Gerekli Olan Belgeler:

• Nüfus cüzdanı

• Gelir Belgesi:

• Ücretli (SGK’lı ) ise; Son aya ait maaş bordrosu veya E-devlet üzerinden alınacak

hizmet dökümü,

• Emekli ise; E-devlet üzerinden alınan emekli olduğunu gösterir belge,

• Vergi mükellefi ise, vergi levhası ve son döneme ait mali veriler,

NOT: 65 yaş ve üzeri vatandaşlara işlem yapılamadığından dolayı veli veya kefillerin

65 yaş altında olması ve gelir belgesi bulunması hususuna dikkat edilmelidir.

* Eğitim ödemelerinizi yukarıda belirtilen kanalları kullanarak Türkiye’nin her yerinden yapabilirsiniz.

* Ödemeniz başarılı bir şekilde gerçekleşmiş ise; online ödeme ekranında borcunuzun

‘0’ sıfır olarak görülmesi gerekmektedir.

*Ücretlere %8 KDV dahildir.

E-Devlet üzerinden kayıt yapmak isteyen öğrencilerin E-Devlet Kapısı profilindeki e-posta ve cep telefonu bilgilerinin tanımlı ve doğrulanmış olması gerekir. İletişim bilgilerinde eksik bulunmuyor ve öğrencinin başvuruda bulunması için bir engel yok ise kayıt yapılacak ekran gelecektir.

Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kayıtlar 17-22 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kaydı tercih etmeyen öğrenciler, 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında Haliç Yerleşkesi’nde kayıtlarını yaptırabilirler.

 1- Yerleşen adaylar arasında tam burslu olanlar, e-devlet şifreleri ile https://www. turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabilirler.

 2– Üniversitemiz, programlarını kısmi burslu veya ücretli olarak kazanan öğrenci adayların, E-Devlet üzerinden kayıtlarını yapabilmeleri için öncelikle 17-22 Eylül 2021 tarihleri arasında öğrenim ücretlerini, Türkiye’de bulunan Albaraka TÜRK Bankası veya https://odeme.fsm.edu.tr adresi üzerinden yatırmaları gerekmektedir. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler ücret işlemlerinden sorumlu değildir.

Önemli Bilgi: Ödeme yapacak olduğunuz banka veya e-ödeme sistemi sizden öğrenci numarası talep edecektir.

3- Ödeme işlemlerini tamamlandıktan 1 saat sonra E-Devlet sistemine tekrar giriş yaparak üniversite kayıtlarını tamamlamanız gerekmektedir. (E-Kayıt butonu, ücret işlemleri tamamlandıktan sonra aktif hale gelmektedir.)

Önemli Bilgi: Önlisans  programından mezun olamayanlar ile askerlik konusunda yoklama kaçağı ve bakaya durumu olanlar e-kayıt hakkından yararlanamazlar.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra:

*Üniversiteye giriş kartınız ve indirimli akbiliniz entegre kart olduğu için İETT amirliklerinden alabilirsiniz.

**Üniversitemizin öğrenciler için oluşturduğu mail adresine sifre.fsm.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

***Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapabilir duruma geleceklerdir.

Kullanıcı adı : Öğrenci numaranızdır.

****Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ye giriş yaptığınızda karşınıza Eğitim Sözleşmesi, Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni linkleri gelecektir. İlgili bilgiler okunduktan sonra onaylıyorum kutucuğu işaretlenerek işlem tamamlanmalıdır.

Önemli Açıklama * Hafızlık indirimi,Kardeş indirimi, Şehit indirimi, Gazi indirimi gibi burslardan yararlanmak için talepte bulunacak öğrencilerin kayıtları, 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında Haliç Yerleşkesi’nden alınacaktır.

Üniversitemizde zorunlu hazırlık eğitimi olan programlarda, adaylar hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra lisans programında öğrenimine devam edebilir. (DGS ile yerleşen adaylara hazırlık eğitimi muafiyet sınavı düzenlenecek olup, ilgili sınavdan başarılı olan öğrenciler lisans programından öğrenime başlayabileceklerdir.)

*Zorunlu İngilizce Hazırlık Eğitimi muafiyet sınavı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Adayın öğrenimine kaçıncı sınıftan devam edeceği ise, ön lisans programında aldığı derslerin muafiyet işleminin yapılmasıyla karar verilebilir.

Muaf Olduğu Derslerin Toplam AKTS Değeri;

 • 50-99 AKTS arasında olan öğrenciler 2. sınıftan,
 • 100-159 AKTS arasında olan öğrenciler 3. sınıftan,
 • 160 AKTS ve üstü olan öğrenciler ise 4. sınıftan devam edebilir.

Muaf olduğu derslerin AKTS toplamı 50’nin altında kalan öğrenciler, 1. sınıftan lisans öğrenimine başlar.

Üniversitemize DGS ile yerleşerek kesin kayıt yaptıracak adayların, kayıt esnasında ön lisans programında alınan derslere ait onaylı transkript ve ders içeriklerini ıslak imzalı bir şekilde  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

Muafiyet hakkında kayıt öncesinde bilgi almak isteyen adayların, ilgili fakülte sekreterlikleri ile görüşmesi gerekmektedir.

Ders Muafiyeti başvuru formu için tıklayınız.

Elektronik kaydı tercih eden öğrencilerimiz ders muafiyeti başvuru formu, transkript ve ders içeriklerini oidb@fsm.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Eğitim Dili %30 İngilizce olan Lisans Programları:

Üniversitemizde eğitim dili %30 İngilizce olan programlarda hazırlık eğitimi zorunlu olup; eğitim dili Türkçe olan programlarda ise hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.  %30 İngilizce Hazırlık Programları:

·         Mimarlık Lisans Programı

·         İç Mimarlık Lisans Programı

·         İnşaat Mühendisliği Lisans Programı

·         Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı

·         Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

·         Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı

·         Psikoloji Lisans Programı

Öğrencilerimiz Üniversitemize kayıt yaptırdıktan sonra onlarla ilk temasımız olan Düzey Belirleme Sınavı (DBS) mevcut şekilde tüm İngilizce programlar için geçerliliğini korumaktadır ve tüm öğrencilerin Yeterlik Sınavına (FSMEPT) girebilmeleri için DBS’den 65 almaları gerekmektedir. DBS’den başarılı olan %30 İngilizce programlara kayıtlı öğrencilerinin hazırlıktan muaf olmaları için FSMEPT’ten almaları gereken puan 65'tir. B2 seviyesini tamamlayan %30 İngilizce programlarına kayıtlı öğrenciler ise FSMEPT sınavına girmeden bölümlerine geçebilirler. 

%30 ve %100 İngilizce Hazırlık Programları Muafiyet Koşulları 

Konu

%30 İngilizce Programlar

Düzey Belirleme Sınavı

65

Yeterlik Sınavı FSMEPT

65

Diğer Hazırlık Programları Dış Muafiyet

Evet

Hafta Sayısı

8 Hafta (Kur)

Başarı Notu

65 (Kur)

Hazırlık Başarı Kriteri

CEFR B2, FSMEPT 65

FSMEPT’e Girebilmek İçin Minimum Seviye Kriteri

CEFR B1

 

**Sınav Tarihleri:

Düzey Belirleme Sınavı: 24 Eylül 2021 (Sınav Online olarak gerçekleştirilecek olup, duyurular http://prep.fsm.edu.tr/ adresinden yapılacaktır).

FSMEPT: duyurular http://prep.fsm.edu.tr/ adresinden yapılacaktır).

Eğitim Dili Arapça olan Lisans Programları:

 • Temel İslam Bilimleri Lisans Programı (%100 Arapça)
 • Arapça Öğretmenliği Lisans Programı (%30 Arapça)

Arapça Hazırlık Programı’ndan Muafiyet

(1) Akademik yılın başında düzenlenen DBYS’den başarılı olan öğrenciler, zorunlu Arapça Hazırlık Programından muaf tutulurlar.

(2) Üniversitenin öğretim dili %100 ve %30 Arapça olan lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, dış yeterlik yoluyla Arapça  Hazırlık Programı’ndan muaf tutulabilirler.

a) Kayıt döneminde süreleri 2 yılı geçmemiş olmak şartıyla, YDS veya YÖKDİL Arapça sınavlarının birinden, 80 ve üzeri puana sahip %100 Arapça programlarına kayıtlı öğrenciler ile 70 ve üzeri puana sahip %30 Arapça programlarına kayıtlı öğrenciler, sınav sonuç belgelerini ilgili dilekçe ile akademik takvimde belirtilen tarihlerde Bölüm sekreterliğine ibraz etmeleri durumunda Arapça Hazırlık Programından muaf tutulurlar.

b) Resmi dili Arapça olan bir ülkeden Milli Eğitim Bakanlığı’ndan denklik verilmiş olması şartıyla lise diploması alan veya resmi dili Arapça olan bir ülkenin pasaportunu taşıması şartıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı %100 Arapça olan bir liseden mezun olan öğrenciler zorunlu Arapça Hazırlık Programından muaf tutulurlar.

c) Daha önce Türkiye’deki bir Üniversitede ya da YÖK denkliği bulunan Uluslararası bir Üniversitede Arapça Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış veya Arapça yeterlilik sınavından geçer not almış olan %30 Arapça lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, üzerinden iki yıl geçmemek koşuluyla başarılı olduklarını gösteren belgeyi ilgili dilekçe ile birlikte akademik takvimde belirtilen tarihlerde Bölüm Sekreterliğine ibraz etmeleri durumunda, Arapça Hazırlık Programı’ndan muaf tutulabilirler. Öğretim dili %100 Arapça lisans programlarına kayıtlı öğrenciler ise bu koşulla muafiyet sağlayamazlar.

ç) Yabancı Diller Bölümü, farklı bir Üniversiteden alınmış Arapça yeterlik sertifikası ya da denkliği olan sınav sonucunun ibraz edilmesi durumunda, sonuçların güvenirliği ve eşdeğerliği hususunda araştırma yapabilir, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçebilir. İbraz edilen sonucun güvenirlik ve eş değerlik şartlarını karşılamaması halinde, öğrencinin muafiyet başvurusunun kabul edilmeme durumu söz konusudur.

Arapça Hazırlık Programı Düzey Belirleme Ve Yeterlik Sınavı

(1) Öğretim dili %100 ve %30 Arapça olan programlara ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, Bölüm tarafından kayıt olduğu dönem başında yapılan DBYS sınavına girerler.

a) Bu sınavlar Arapça Hazırlık Programının akademik takviminde belirtilen tarihlerde uygulanır ve sınavların uygulanması ile ilgili tüm duyurular Bölümün ilgili programının internet sayfasında ilan edilir.

b) Eğitim dili %100 veya %30 Arapça olan lisans programlarından birine ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, Bölüm tarafından kayıt olduğu dönem başında yapılan DBYS sınavına girerler. Sınava girmeyen veya girmek istemeyen öğrenciler Arapça Hazırlık Programı’nda mevcut en alt seviyede sınıfa yerleştirilirler. Sınavdan başarısız olan öğrenciler ise sınavda aldıkları puan doğrultusunda Arapça Hazırlık Programı’nda bulunan, seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilirler.

c) Eğitim dili %100 veya %30 Arapça olan lisans programlarından birine ilk defa kayıt yaptıran uluslararası öğrenciler, DBYS sınavına girme hakkını Türkçe’den muaf olmaları şartıyla kazanırlar.

d) DBYS’den 100 üzerinden toplam 70 ve üzeri puan alan %100 Arapça programlarına kayıtlı öğrenciler ile 60 ve üzeri puan alan %30 Arapça programlarına kayıtlı öğrenciler başarılı sayılırlar ve zorunlu Arapça Hazırlık Programından muaf olarak kayıt yaptırdıkları lisans programlarına başlayabilirler.

 (2) Bölüm tarafından yürütülen sınavların tarih, saat ve yerleri, Bölümün ilgili programının internet sayfasından duyurulur. Öğrenciler, sınavlar hakkındaki tüm ayrıntıları internet sayfası üzerinden takip etmekle yükümlüdürler.

Sınav sonuçlarına göre Sınav Komisyonu Başkanlığı tarafından Hazırlık Sınıfı’nda;

 • CEFR A1,
 • CEFR A2,
 • CEFR B1,
 • CEFR B2,
 • CEFR B2+

 Seviyelerine göre eğitim göreceklerdir.

2021-2022 Akademik Yılı için;
 

Arapça Hazırlık Programı Öğretim Süresi

Arapça Hazırlık Programı 5 kurdur. Program iki yarıyıl, her yarıyıl en az 14 haftadan oluşur ve haftalık ders saati en az 20 saattir.

*Arapça Hazırlık Sınıfı derslerine %80 devam zorunluluğu vardır.

.Arapça Hazırlık Sınıfı Yıl Sonu Başarı Notu Değerlendirmesi

AYS’den başarılı olan veya CEFR B2+ düzeyini başarıyla tamamlayan öğretim dili %100 Arapça programlarına kayıtlı öğrenciler ile CEFR B2 başarıyla tamamlayan veya AYS’den başarılı olan %30 Arapça programlarına kayıtlı öğrenciler kayıtlı oldukları lisans programlarına başlayabilirler.

a) AYS’den başarılı olan öğrencilerin Arapça hazırlık başarı notu AYS’den aldıkları puan, CEFR B2 başarıyla tamamlayan %30 Arapça programlarına kayıtlı öğrencilerin başarı notu CEFR B2 öğrenim gördükleri kurun not ortalaması, CEFR B2+ başarıyla tamamlayan %100 Arapça programlarına kayıtlı öğrencilerin başarı notu ise CEFR B2+ öğrenim gördükleri kurun not ortalamasıdır.

*Arapça Hazırlık Programı’nda eğitim yüzyüze yapılacaktır. Pandemi süreci ile alakalı haberler Arapça Hazırlık Programı Web sitesinde duyurusu yapılacaktır.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.