Mestâne Bakış, Özge Temâşa

5 Mayıs 2018

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi minyatür atölyesi hocalarının ve öğrencilerinin “Yeditepe Bienali” kapsamında geleneksel hikâyelerden ilhamla hazırladıkları Oradaydım enstalasyonunun devamı olan “Mestâne Bakış, Özge Temâşa” paneli, Küçük Mustafa Paşa Hamamı’nda gerçekleştirildi.

Enstalasyona ilham olan Leyla ile Mecnun, Hüsrev ile Şirin, Varka ile Gülşah, Kelile ve Dimne gibi geleneksel hikâyeler, Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Çiçekler, Doç. Dr. Dursun Ali Tökel, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlileri Doç. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu, Betül Bilgin ve İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü öğretim görevlisi Dr. Aslıhan Erkmen tarafından değerlendirildi.

“Hikâye hakikate götürür”

Klasik dönem yazar ve şairlerinin hikâyeyi yani kıssayı insanı hakikate götürecek olayları anlatmada bir araç olarak kullandıklarını, kıssanın Kur’an-ı Kerim’de de yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Çiçekler, hikâyelerin insanın inancını geliştirmede gerekli bir olgu olduğunun altını çizdi. Hakikate erişmenin bir aracı olarak ve insan psikolojisini de irdeleyerek en iyi hikâye anlatan isimlerden birinin Ferîdüddin Attâr olduğunu söyleyen Çiçekler, Mantıku’t Tayr gibi klasik eserlerin değerler eğitimi içerisinde kullanılmasının zaruri olduğunu kaydetti.

Mecnun’un rakibi Leyla

Doç. Dr. Dursun Ali Tökel, Fransız kuramcı Roland Barthes’in anlatılardaki temel amacı belirttiği ‘öznenin eksikliğini hissettiği bir şey ulaşmak amacıyla yola çıkması ve kavuşması’ düşüncesinden hareketle Leyla ile Mecnun hikâyesine farklı bir açıdan baktı. Mecnun’u özne nesneyi Leyla rakibi ise İbn-i Selâm olarak tanımlayan Tökel, kavuşma sahnesinde Mecnun’un Leyla’yı tanımamasının, asıl rakibin Leyla olduğu gerçeğini önüne çıkardığını ifade etti.

Geleneksel sanatları ve tasavvuftaki aşk anlayışını, zâhir ile bâtının sürekli birbirine dönen hareketi içinde değerlendiren Doç. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu, hem sanatın hem de tasavvufi aşkın zâhir ile birlikte bâtına geçmek ve tekrar zahire geri dönmek anlayışı üzerine kurulduğunu, Hz. Muhammed’in Miraç hadisesinin buna örnek olduğunu belirtti.  Gemuhluoğlu, bu nedenle Miraç hadisesinin sadece Hz. Peygamber’e mahsus olmadığı, tüm insanların bir anlamda kendi miraçlarını yapmaya yönelik bir imkân olarak Miracı taklit ettikleri değerlendirmesinde bulundu.

Aşkın tasviri: Varka ile Gülşah

Her sahnesi tasvir edilen Varka ile Gülşah hikâyesinin tasvirlerini gösteren Dr. Aslıhan Erkmen, hikâye için çizilen tasvirlerin 11 ve 12. yüzyıl İslâm coğrafyasının genel özelliklerini yansıttığını, özellikle hayvan betimlerinin o dönemin sembollerini göstermesi açısından önemli olduğunu kaydetti. Hikâyenin her sahnesinin resmedilmiş olmasının bugüne zengin bir görsel kaynak sunduğunu söyleyen Erkmen, aynı zamanda aşkın görsele yansımasının da iyi bir örneği olduğunu dile getirdi.

Son konuşmacı Öğr. Gör. Betül Bilgin, Oradaydım enstalasyonunu hazırlama amaçlarını anlattı. Geleneksel bir sanat olan minyatürü modern bir sanat olan enstalasyon ile her ikisinin de zaman ve mekân kavramlarından uzak olmaları sebebiyle sunduklarını söyleyen Bilgin, klasik hikâyelerin de zamandan ve mekândan bağımsız olduğunu, bu yüzden bugüne kadar ulaştıklarını ifade etti. Bilgin sözlerine, yazma eserlerin bir parçası olan minyatürü modern dönemde sunabilmenin bir yolu olarak da enstalasyonu seçtiklerini ekledi.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.