Prof. Dr. Arslan’dan İlim Dünyasına Büyük Katkı

1 Kasım 2019

İslâmi İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, yakın zamanda yayınlanan iki kitabı ile Arap dili ve edebiyatı üzerine çalışanlara önemli katkılar sunuyor.

Halvetiyye Tarikatı’nın Şemsiyye kolunun kurucusu olan 16. asır âlimlerinden Şemseddin-i Sivâsî’nin yüzyıllarca medreselerde okutulmuş Arapça gramer kitabı Kavaidü’l-İ’rab şerhi Hallü’l-Meâkıd’i Türkçeye tercüme eden Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, kitabın Arapça versiyonunun çalışmalarını da tamamlamak üzere olduğunu belirtiyor.

Hâlihazırda da Arap grameri derslerinde kullanılan kitap, Sivas Belediyesi tarafından Şemseddin-i Sivâsî Külliyatı arasında yayınlandı. Üzerine bir hayli şerh ve haşiyenin yazıldığı kitap, Mısırlı dil bilimci İbn-i Hişam el-Ensari’nin özet bir eseri niteliğinde. Prof. Dr. Arslan; Şemseddin-i Sivâsî’nin, İbn-i Hişam el-Ensari’nin eserine Arapça bir şerh yazmasını, 16. asırda yaşamış bir Türk gencinin Arapça gramer yazacak seviyede olduğunu göstermesi açısından çok önemli bulduğunu söylüyor.

Prof. Dr. Arslan, Sivâsî’nin elinden çıkan nüshayı tespit ettiğini, bununla karşılaştırma yaparak yakın zamanda kitabın Arapça versiyonunu da yayınlayacağını ifade ediyor.

İkinci yayın: Kâside-i Bürde şerhinin edisyon kritiği

Mısırlı sûfi ve şair Muhammed Said el-Bûsîrî’nin Hz. Peygamber için Hicri 7. yüzyılda kaleme aldığı ünlü kasidesi Kâside-i Bürde üzerine birçok âlim ve şair şerhler, nazireler yazmıştır. Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, bu şerhlerinden biri olan İbn Allan’ın (1647) yazdığı ez-Zuhru ve’l-Udde fi Şerhi’l Bürde’nin iki adet müellif nüshasını İstanbul kütüphanelerinde bularak edisyon kritiğini yaptı. İlim dünyasında tanınmayan müellif nüshalarını gün yüzüne çıkaran Prof. Dr. Arslan, aslına uygun bir metin ortaya koymak için müellifin el yazısından oluşan nüshayla çalışmanın önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

“Âlimlerin eserlerini genellikle onların öğrencileri çoğaltıyor. Haliyle yazarken bazı hatalar kaçınılmaz oluyor. Biz akademisyenler olarak o hataların bulunmadığı bir nüshayı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Akademik çalışmanın orijinal eser üzerinden ilerlemesi çok mühim.

İlk baskısı 1999’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınlarından çıkan ez-Zuhru ve’l-Udde fi Şerhi’l Bürde adlı eser, Arap dünyasında gördüğü rağbetin ardından Bahreyn’de bulunan Ervika Yayınları tarafından basıldı.

Anadolu Üniversitesi için Arapça ders kitapları

İlahiyat fakültelerinin ders kitapları üzerinde de birtakım çalışmalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, son olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türkçe İlahiyat Programının kitaplarını Arapçaya çeviren komisyonun başında yer aldı. Prof. Dr. Arslan koordinatörlüğünde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi hoca ve öğrencileri başta olmak üzere başka üniversitelerden de öğretim elemanlarının katkılarıyla Arapçaya çevrilen ders kitapları Arapça İlahiyat Programının kullanımına hazır hale getirildi ve Anadolu Üniversitesi tarafından basılarak ilgililerin istifadesine sunuldu. Kitaplardan Türkiye’deki ilahiyat fakülteleri öğrencileri ve Arapça bilen herkes yararlanabiliyor.  

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.