Milaslı Hacı Abdülaziz Ağa Memleketinde Anıldı

3 Mayıs 2018

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin kurucu vâkıflarından Milaslı Hacı Abdülaziz Ağa, düzenlenen bir panel ile Milas’ta anıldı.

Vakıf Haftası etkinlikleri çerçevesinde Vakıflar Aydın Bölge Müdürlüğü ile birlikte Milas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen Kurucu Vâkıfımız Milaslı Hacı Abdülaziz Ağa -Hayatı ve Vakıf Hizmetleri- paneli, Milaslılar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Moderatörlüğünü Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman’ın yaptığı panelin ilk konuşmacısı Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy, Türk-İslâm kültüründe vakıfların önemi ve yerine getirmiş olduğu fonksiyonlar üzerinde durdu. 16. yüzyılın başında devlet bütçesinin yüzde 17’lik kısmının vakıflara ayrıldığını, Devlet’in adalet, dış politika ve emniyet dışındaki tüm kamusal ve sosyal alanlarda vakıf kurduğunu dile getiren Ersoy, bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün çeşitli alanlarda öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine burs ve yardım sunmasıyla ecdat mirasını yaşattığını ifade etti.

İkinci konuşmacı Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdülkadir Özcan ise vakıfların tarihimizdeki ve insanlık tarihindeki önemini belirttikten sonra özellikle eğitim hizmeti veren vakıflardan söz etti. Osmanlı’da eğitim vakfı için belirlenen köylerin vergiden muaf tutulduğunu, camii, mescit gibi yapıların yanı başına vakıfların gelirleriyle kütüphane, imaret gibi yapıların da inşa edildiğini kaydeden Özcan, bugün belediyelerin yaptığı pek çok işi vakıfların yaptığının altını çizdi.

Panelin son konuşmacısı araştırmacı Said Nohut ise Milaslı Hacı Abdülaziz Ağa’nın hayatını ve Milas’taki vakıf hizmetlerini anlattı. I. Mahmud döneminde yaşayan Hacı Abdülaziz Ağa’nın aileden gelen vakfetme geleneğini sürdürdüğünü söyleyen Nohut, aileden birçok ismin Milas’ın imarına önemli hizmetlerde bulunduğunu kaydetti.

“Milaslı Hacı Abdülaziz Ağa” kitabı katılımcılara hediye edildi

Milaslı ilgililer ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından dikkatle izlenen panel; soru cevap faslı sonrası panelistlere plaket takdimi ve Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer’e, Vakıflar Aydın Bölge Müdürü Reşit Akçalı’ya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muzaffer Demir’e verilen hediyelerin ardından son buldu.

Panel vesilesiyle Said Nohut’un Prof. Dr. Abdülkadir Özcan’ın danışmanlığında hazırladığı, editörlüğünü Prof. Dr. Fahameddin Başar’ın yaptığı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan “Milaslı Hacı Abdülaziz Ağa: Hayatı ve Vakıfları” adlı kitap Milaslılara hediye edildi.

Panelin ardından heyet, Milas’ta bulunan Abdülaziz Ağa’nın vakıf eseri olarak yaptırdığı eserlerden günümüze ulaşan Çöllüoğlu Hanı, Ağa Camii, Belen Camii ziyaret etti ve Eski Konak kalıntılarını inceledi. Ardından Ağazadeler Kabristanlığı da ziyaret edilip orada bulunan aileye ait tarihi mezar taşları incelendikten sonra Milas Halı Müzesi ve Milas Antik Kent Müzesi gezildi.

Üniversitemizin kurucu vâkıflarından Hacı Abdülaziz Ağa’nın kendi memleketinde yapılan anma programının ardından Aydın’ın Didim ilçesine geçilerek, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlar görüldü ve Belediye Başkanlığı ziyaret edildi.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.