''Kudüs Peygamberimizin Bize Emanetidir''
30 Aralık 2018

29 Aralık 2018

“Osmanlı Dönemi’nde Kudüs’te İlmi Hayat ve Eğitim Sempozyumu”na konuşmacı olarak katılan Yurtdışındaki Filistin Âlimler Heyet Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri, Müslümanları Kudüs konusunda daha duyarlı olmaya davet ederek, “Kudüs, Peygamberimizin bize bir emanetidir.” dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yurtdışındaki Filistinli Âlimler Heyeti iş birliğinde ve İstanbul Bağcılar Belediyesi katkılarıyla hazırlanan “Osmanlı Dönemi’nde Kudüs’te İlmi Hayat ve Eğitim Sempozyumu”  29-30 Aralık tarihlerinde Haliç Yerleşkesi’nde düzenlendi.

“Emanetimize sahip çıkalım”

Sempozyumun açılış programında konuşan Yurtdışındaki Filistin Âlimler Heyet Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri, Kudüs’ün İslâm tarihindeki yerine ve önemine değinerek, “Kudüs bizim boynumuzda bir emanettir, Peygamber Efendimizin bir emanetidir. Ayrıca, Hz. Ömer’in, Selahaddin Eyyubi’nin, Sultan Selim’in, Kanuni ve Sultan Abdülhamid’in emanetidir. Tabi kötüler asla ve asla bu yükü kaldıramaz. Sadece mümin insanlar bu yükü taşıyabilir. Biz bu gerçek emanete sahip çıkalım. Allah’tan dileğim biz o salih insanlardan olalım.” diye konuştu.

Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Osmanlı Dönemi’nde Kudüs’ün adeta bir Rönesans yaşadığını bu nedenle muazzam bir hayatın hafızasına sahip olduklarını dile getirdi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Gerçek her şehrin kendine göre bir ruhu olduğunun altını çizerek, “Barış Şehri” olarak nitelendirdiği Kudüs’ün uzun süredir yerini güllelere, toplara bıraktığını söyledi. “Kudüs bizler için mücadele alanıdır” diyen Gerçek, “Filistin, Müslümanlar için imtihan kâğıdıdır. Üniversite olarak Kudüs’le ilgili üzerimize düşeni her zaman yapmaya devam edeceğiz. Kudüs’ün unutulmasına müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.  

“Kudüs konusunda tepkimizi daima dile getirmeliyiz”

Mekke ve Medine gibi Kudüs’ün de İslâm medeniyetini oluşturan önemli şehirlerden biri olduğunu belirten Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, “Kudüs, İslâm’ın ilk kıblesi, Miraç’ın ilk basamağı, Hz. Ömer’in hediyesi, Selahaddin Eyyubi’nin mirası, Sultan Abdülhamid’in vasiyetidir. Ama bu hediye, bu miras, bu vasiyet bugün Siyonist işgale maruz kalmıştır. İslâm medeniyetinin kanayan yarası haline gelmiştir.  Eğer bir beden yarasının kanadığını unutursa kan kaybından ölür. Eğer Kudüs’ü kanayan yaramız olarak görüyorsak onun bu özelliğini unutmamamız gerekiyor. Bu mirası diri tutmak için sanat, edebiyat, medya vasıtasıyla tepkimizi daima dile getirmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

“En uzun istikrar dönemi Osmanlı asırlarıdır”

Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Kudüs’ün tarihte birçok kez sıkıntılı dönemden geçtiğini ancak her defasında sorumluluk sahibi Müslümanlar tarafından yeniden barış ve huzurun tesis edildiğini söyleyerek, “İslâm tarihindeki en uzun istikrar dönemlerinden biri de hiç kuşkusuz Osmanlı asırlarıdır. Osmanlı Devleti, 1516 yılından 1917 yılına kadar Kudüs’ün İslâmi kimliğine pek çok yönü ile katkı sunmuştur.” dedi.

Osmanlı Dönemi’nde Kudüs’te önemli gelişmelerin yaşandığını ve bugün Müslümanlara yapılan zulmün kabul edilemez olduğunu ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Biz Müslümanlar için Kudüs büyük bir anlam ifade etmekte, bereket, mübarek olmak ve mabet. Mukaddes beldelerin her birinde ecdadımızın gerçekten büyük bir emeği, hasreti var. Oraların gerek kurtuluşunda gerek imarında bugün ve yüzyıllar boyunca bizleri onurlandıracak bir duruş sergilemişlerdir.” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Zekeriya Kurşun başkanlığında yapılan açılış oturumunda Prof. Dr. Mehmet İpşirli Osmanlı Devleti ve Kudüs üzerine yaptığı çalışmalardan, Prof. Dr. Ahmet Ağırakça Kudüslü ulemanın eserlerinden, Filistinli araştırmacı Basheer Barakat ise Osmanlı Dönemi’nde farklı ihtisas alanlarındaki gelişmelerden söz etti.

Kudüs’te Osmanlıların ilme yaptıkları yatırımlar, medreseler, bu medreseler için kurulmuş vakıflar, sosyal ve dini hayat gibi konularda Türkiye, Filistin, Ürdün, Lübnan ve Irak’tan katılımcılar iki gün boyunca bildiri sundu.

Çok dilli Kudüs ansiklopedisi

İki gün süren “Osmanlı Dönemi’nde Kudüs’te İlmi Hayat ve Eğitim Sempozyumu”nun sonuç bildirgesinde Kudüs çalışmalarıyla ilgili alınan kararlar ve öneriler yayınlandı. Kudüs konusunda farklı merkez ve kurumlar tarafından yapılan çalışmaların birleştirilmesi ve mümkünse bir konfederasyon altında toplanması önerildi. İslâm ülkelerindeki bütün üniversitelerde Kudüs araştırmalarına önem verilmesi ve Kudüs’ün tarihinin ortaya çıkarılması konusunda yüksek lisans ve doktora tezlerinin desteklenmesi teklif edildi. Ayrıca teşvik maksadıyla her yıl bir Kudüs Araştırma Ödülünün verilmesi ve bunun organizasyonunun da Türkiye’de yapılması önerildi.

Sempozyumdan ayrıca Kudüs’ün İslâmi kimliğini dünyaya tanıtacak çok dilli bir ansiklopedi hazırlanması kararı çıktı. Böylece Kudüs’ün tarihi mirası ile ilgili gerçeklerin bilimsel yollarla ve belgeler ile ortaya konulması hedefleniyor. Son olarak 2020 yılının ikinci yarısında İstanbul’da Kudüs’ün tarihi mirasını ve her yönü ile İslâmi kimliğinin ortaya konulmasını amaçlayan uluslararası bir sempozyumun yapılması kararı da alındı.

Bize Sorun

Üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz konuları “BİZE SORUN” aracılığı ile yazılı ortamda öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece formu doldurup göndermek.

S.S.S

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.