FSMVÜ | “İlim Talebesi, Araştırmasından Emin Olmalıdır”
WhatsApp Danışma Hattı
► Arşiv
“İlim Talebesi, Araştırmasından Emin Olmalıdır”

28 Nisan 2018

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ile İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ortaklığında 27-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen “Âllame Muhaddis Muhammed Avvâme ve Hadis İlmindeki Çalışmaları” başlıklı uluslararası sempozyumda, asrın büyük hadis âlimlerinden Muhammed Avvâme’nin ilmi hayatı, tedris ve terbiye metodu, hadis usulü ilmindeki çalışmaları ve görüşleri dünyanın farklı üniversitelerinden gelen hocalar tarafından kapsamlı bir şekilde ele alındı.

“İstanbul, İslâmi ilimlere hizmet diyarı”

Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyum, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sempozyumun açılış oturumunda konuşan Muhammed Avvâme, ilim üretmede son durağının İslâmi ilimlere hizmet diyarı olan İstanbul olduğunu söyleyerek, Allah’ın İslâm âlemine hizmet eden tüm devletlerin yanında olması temennisinde bulundu.

Allah’ın en önemli nimetlerinden birinin İslâm olduğunu söyleyen Avvâme, ilim talebesi olarak yetiştiği ve büyük hocalardan ders aldığı için Allah’a şükrederek, “Medine-i Münevvere’de uzun süreler geçirdim. Burada ilk İslâm üniversitesini kurdum. Bir de kütüphane kurmak nasip oldu. Kendimi ilme vermiş oldum. Allah’a şükür çok değişik kitaplara hizmet etmek nasip oldu.” diye konuştu.

Ulemanın çoğunluğunun metot şemsiyesi altında olması gerektiğine işaret eden Avvame, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sadece bir âlime ağırlık verilmemeli. Bir ilim diğerine galip gelip daha çok ehemmiyet verilmemeli, denge olmalı. Tenkit edebi, edep de tenkidi aşmamalı. Bir ilim talebesi araştırmalarında özgür olmalı ama edepli de olmalı. Sözlere teslim olmamalı, eleştirel olarak yaklaşmalı ve doğruluğunu araştırmalı. Okuyucunun görevi büyük âlimlerin karşısında teslim olmaktır. Her âlimin sözü başımızda taçtır ama doğruluğundan emin olunmalı.”

Akıl ve nakil arasındaki dengenin de kurulması gerektiğini ifade eden Avvame, “Aklın birtakım sınırları var. Nakil Allah’tan ve Peygamber Efendimiz’den geliyor. Akıl, nakilleri birleştirmek ve aktarmak için vardır. Akıl, nakille çelişmez. Aklın kalkıp da nakle karşı durması doğru değildir, bu Yahudilerin âdetidir. Aklın insanla çelişip karşı durması da söz konusu olamaz. Bu âlimlerimizin metodudur, selefimizin üslubudur. Ulemamızın takip ettiği yol bunun üzerinedir.” ifadelerini kullandı.

“Peygamberimizin mirasını sunmak için iğneyle kuyu kazdılar”

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Türkiye’nin âlimlerin sığınak yeri olduğunu kaydederek, “Bu Allah’ın bize bir ikramı. İstanbul’un, fethedildikten hemen sonra, birçok İslâm âlimini karşıladığını biliyoruz. Süleymaniye Kütüphanesi İslâm ilimleriyle dolu. Sadece Türkler, Araplar olarak değil, hepimiz beraber bunu gerçekleştirdik. Allah bize âlimlerin hicret etmesini nasip etti. Bu bizim için bir şans.” değerlendirmesinde bulundu.

Hadis ilminde “altın zincir” diye tartışmalı bir husus olduğunu, İmam Buhari’den itibaren bu tartışmaların sürdüğünü belirten Görmez, bu zincire dâhil olan âlimlerin adeta iğneyle kuyu kazarak Peygamberimizin mirasını sunduklarını ifade etti.

Görmez, “Ebu Hanife tek başına bir âlim değil, büyük bir âlimdir. Ebu İmamül Harameyn bir ekol. İmam Gazali büyük bir ekol. Muhammed Zahidil Kevser-i bir ekol. Yine altın isnattan hocamız Muhammed Avvâme. Bu ilmi olarak bir altın silsile. Her birisini Rabbani âlim diye tasvir edebiliriz. Üçü de iğneyle kuyular kazdılar Peygamberimizin mirasını sunmak için. Bize çok değerli bilgiler takdim ettiler. Biz sadece bilim ve bilgi almadık, bu hocalarımızdan edepli olayı öğrendik. Hilaf anlaşmazlık edebini öğrendik. Tenkit ve latif üslubunun öğrendik. Bizler bu günlerde tenkidin edebi ve edebin tenkidine ihtiyaç duyuyoruz. Bunlar âlim elbisesi giyiyorlar ama edepten mahrumlar. Onlar internette kürsüye oturuyorlar ama onlarda edep göremiyoruz. Kitaplarında sadece ilim ve bilgi var. Ama öyle kitaplar da vardır ki, onları okuduğunuzda, yazan âlime talebe olduğunuz hissine kapılıyorsunuz. Kevseri, Avvame gibi hocaların kitaplarını okuduğumuzda kendilerine talebe gibi hissediyoruz.” şeklinde konuştu.

“İnsanların zihninde tereddütler oluşturmaya çabalıyorlar”

Sempozyumda konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman ise hadis çalışmalarına ömrünü vakfetmiş Muhammed Avvâme’nin gündeme getirilmesinin ve rol model olarak genç nesillere takdim edilmesinin çok önemli olduğuna işaret etti.

Bazı kesimlerin “Peygambersiz İslâm” projeleri olduğunu söyleyen Duman, şöyle konuştu:

“Oryantalist yaklaşımıyla Müslümanlara dayatılmaya çalışılan ve İslâm’ın kaynaklarının sıhhatini zedeleyen, sağlam bilgi alma konusunda insanların zihninde tereddütler oluşturmaya çabalayan kişiler var. Bu, İslâm’ın sağlam binasını yıkmaya gücü yetemeyenlerin oluşturduğu sinsi bir plan. Ne yazık ki ülkemizde de bu yola tevessül eden bazı gafil din âlimi görünümlü insanlar olabiliyor.”

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan da “Yeni nesil örnek âlim görmekten mahrum kaldı. Bu canlı örneklerin görülmesi çok faydalı olacaktır. Allah nesillerimizi ilim üzerine yetişen nesillerden eylesin.” dedi.

İbn Haldun Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Aybakan ise Muhammed Avvâme’nin hadis ilmindeki titizliği ve dikkatine işaret ederek, hadis âliminin ömrünün 60 yılını bu ilme adadığını kaydetti.

İlk günü Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde farklı ülkelerden gelen yoğun dinleyici katılımıyla düzenlenen “Âllame Muhaddis Muhammed Avvâme ve Hadis İlmindeki Çalışmaları” sempozyumunun ikinci günü FSMVÜ Haliç Yerleşkesi Konferans Salonu’nda yine yoğun katılımla tamamlandı. Muhammed Avvâme’nin ilmi hayatı, tedris ve terbiye metodu, hadis usulü ilmindeki çalışmaları ve görüşleri, cerh ve tadil ilmindeki çalışmaları ve görüşleri, hadis literatürünün tahkiki ve ortaya çıkarılmasındaki çalışmaları; dünyanın farklı üniversitelerinden gelen hocalar tarafından 7 oturumda ele alındı.
 • http://www.fsm.edu.tr/resimler/upload/12018-05-02-10-03-05am.jpg
  Muhammed Avvâme - Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan - Prof. Dr. Mehmet Görmez
 • http://www.fsm.edu.tr/resimler/upload/FTHY4051-Kopyala2018-05-02-10-03-11am.JPG
  Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman
 • http://www.fsm.edu.tr/resimler/upload/22018-05-02-10-03-39am.JPG
  Âllame Muhaddis Muhammed Avvâme ve Hadis İlmindeki Çalışmaları Sempozyumu
 • http://www.fsm.edu.tr/resimler/upload/32018-05-02-10-03-39am.JPG
  Âllame Muhaddis Muhammed Avvâme ve Hadis İlmindeki Çalışmaları Sempozyumu
 • http://www.fsm.edu.tr/resimler/upload/42018-05-02-10-03-39am.JPG
  Âllame Muhaddis Muhammed Avvâme ve Hadis İlmindeki Çalışmaları Sempozyumu
 • http://www.fsm.edu.tr/resimler/upload/52018-05-02-10-03-40am.JPG
  Âllame Muhaddis Muhammed Avvâme ve Hadis İlmindeki Çalışmaları Sempozyumu
 • http://www.fsm.edu.tr/resimler/upload/62018-05-02-10-03-40am.JPG
  Âllame Muhaddis Muhammed Avvâme ve Hadis İlmindeki Çalışmaları Sempozyumu
 • http://www.fsm.edu.tr/resimler/upload/72018-05-02-10-03-40am.JPG
  Âllame Muhaddis Muhammed Avvâme ve Hadis İlmindeki Çalışmaları Sempozyumu
 • http://www.fsm.edu.tr/resimler/upload/82018-05-02-10-03-40am.JPG
  Âllame Muhaddis Muhammed Avvâme ve Hadis İlmindeki Çalışmaları Sempozyumu
 • http://www.fsm.edu.tr/resimler/upload/92018-05-02-10-03-40am.JPG
  Âllame Muhaddis Muhammed Avvâme ve Hadis İlmindeki Çalışmaları Sempozyumu
 • http://www.fsm.edu.tr/resimler/upload/102018-05-02-10-03-40am.JPG
  Âllame Muhaddis Muhammed Avvâme ve Hadis İlmindeki Çalışmaları Sempozyumu
 • http://www.fsm.edu.tr/resimler/upload/112018-05-02-10-03-41am.JPG
  Âllame Muhaddis Muhammed Avvâme ve Hadis İlmindeki Çalışmaları Sempozyumu
 • http://www.fsm.edu.tr/resimler/upload/122018-05-02-10-03-41am.JPG
  Âllame Muhaddis Muhammed Avvâme ve Hadis İlmindeki Çalışmaları Sempozyumu
 • http://www.fsm.edu.tr/resimler/upload/132018-05-02-10-03-41am.JPG
  Âllame Muhaddis Muhammed Avvâme ve Hadis İlmindeki Çalışmaları Sempozyumu
 • http://www.fsm.edu.tr/resimler/upload/142018-05-02-10-03-41am.JPG
  Âllame Muhaddis Muhammed Avvâme ve Hadis İlmindeki Çalışmaları Sempozyumu
 • http://www.fsm.edu.tr/resimler/upload/152018-05-02-10-03-41am.JPG
  Âllame Muhaddis Muhammed Avvâme ve Hadis İlmindeki Çalışmaları Sempozyumu
 • http://www.fsm.edu.tr/resimler/upload/162018-05-02-10-03-41am.JPG
  Âllame Muhaddis Muhammed Avvâme ve Hadis İlmindeki Çalışmaları Sempozyumu
 • http://www.fsm.edu.tr/resimler/upload/172018-05-02-10-03-41am.JPG
  Âllame Muhaddis Muhammed Avvâme ve Hadis İlmindeki Çalışmaları Sempozyumu
 • http://www.fsm.edu.tr/resimler/upload/182018-05-02-10-03-42am.JPG
  Âllame Muhaddis Muhammed Avvâme ve Hadis İlmindeki Çalışmaları Sempozyumu
HIZLI MENÜ
Strateji Geliştirme
Daire Bşk.
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı