► Arşiv
Dinler Tarihi Alanına Yeni Bir Ders Kitabı

İslâmi İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Anmar Ahmad Muhammed, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan kitabı Muhâdarât fî Târihi’l-Edyân ile dinler tarihine ışık tutuyor.

Kitabın ilk kısmında insanlığın doğuşuyla ortaya çıkan ilkel dinlerden Mezopotamya, eski Mısır, Yunan uygarlığındaki milli dinlere; Hinduizm ve Budizm’den Zerdüştlük’e kadar farklı inanışlar genel hatlarıyla ele alınıyor. Devamında ise Yahudilik ve Hristiyanlık’ın temel inanç esasları, tarihsel gelişmeleri ve İslâm’la irtibatları detaylı şekilde inceleniyor.

Arapça olarak yazılan kitap, İslâmi İlimler ve İlahiyat Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler için Dinler Tarihi alanında ders kitabı olarak kullanılıyor. 
  • http://www.fsm.edu.tr/resimler/upload/42017-10-16-08-38-23pm.jpg
HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Check Feel
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı