► Arşiv
Adalet Meslek Çalıştayı Düzenlendi

6 Şubat 2019

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Programı tarafından düzenlenen “Adalet Meslek Çalıştayı” Haliç Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Adalet Meslek Yüksekokulları ile Adalet Programlarının asli fonksiyonları olan adalet hizmetleri için yetkin yardımcı eleman yetiştirmesi işlevinden gitgide uzaklaşmasının sebeplerine ilişkin bir durum tespiti yapabilmek ve olası çözüm önerileri üzerinde istişare etmek amacıyla, Adalet Programı bünyesinde çalışan akademisyenlerin bir araya geldiği Çalıştaya 9 üniversiteden 17 öğretim elemanı katıldı.

Takdim ve açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen “Adalet Meslek Yüksekokulları ve Adalet Programlarının Mevcut Durumu” başlıklı ilk oturumda konu tartışmaya açıldı. Kahve molasının ardından başlayan ikinci oturumda, “Adalet Meslek Yüksekokulları ve Adalet Programları Mezunlarının İstihdamını Etkileyen Mevzuat İncelemesi”, üçüncü oturumda ise “Adalet Meslek Yüksekokulları ve Adalet Programlarında İstihdamın Artırılmasına Yönelik Model Yaklaşım Denemesi” ile ilgili sunumlar yapılarak, konular akademisyenlerin değerlendirmesine sunuldu.

Oturum sonrasında kapanış konuşmaları ve katılım belgelerinin takdiminin ardından öğle yemeğine geçilerek program sonlandırıldı.

Her bir oturumda ele alınan konularla ilgili değinilen hususlar ve varılan sonuçlar açısından oldukça verimli bir müzakere imkânı sağlayan çalıştayın çıktıları, bir rapor haline getirilerek akademisyenlerle paylaşılacaktır.

Çalıştaya katkıda bulunan akademisyenler:

Doç. Dr. Abdurrahman Savaş (İstanbul Üniversitesi), Öğr. Gör. Sibel Bayyiğit (Marmara Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Kavak (İstanbul Kent Üniversitesi), Dr. Mehmet Fatih Çınar (İstinye Üniversitesi), Öğr. Gör. Ahmet Emre Yüksel (Maltepe Üniversitesi), Öğr. Gör. Aykut Purde (İstanbul Şehir Üniversitesi), Mustafa Eren Güçarslan (Altınbaş Üniversitesi), Öğr. Gör. Özlem Ciğerim (Şişli Meslek Yüksekokulu), Öğr. Gör. Ahmet Kartal (Doğuş Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi İlhami Danış (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi), Öğr. Gör. Münevver Kübra Bakırcı (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi), Öğr. Gör. Ülkü Zeynep Akpınar (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi), Öğr. Gör. Esra Çalık Bayazıt (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi), Öğr. Gör. Buket Abanoz (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi), Öğr. Gör. İdris Kaydul (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi), Öğr. Gör. Elif Kara (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi), Öğr. Gör. Önder Suat Uluçlar (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
  • http://www.fsm.edu.tr/resimler/upload/12019-02-21-10-39-14pm.JPG
  • http://www.fsm.edu.tr/resimler/upload/22019-02-21-10-39-14pm.JPG
  • http://www.fsm.edu.tr/resimler/upload/32019-02-21-10-39-14pm.JPG
  • http://www.fsm.edu.tr/resimler/upload/42019-02-21-10-39-14pm.JPG
HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Check Feel
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı