► Arşiv
FSMVÜ | Öğretim Üyesi Alımı İlanı
Öğretim Üyesi Alımı İlanı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemize bağlı aşağıda belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere daimi satatüde Yardımcı Doçent kadrolarına öğretim üyesi alınacaktır.

 

İlk Başvuru Tarihi  10.02.2017
Son Başvuru Tarihi 24.02.2017

 

SIRA NO

FAKÜLTE

BÖLÜM /ANABİLİM DALI

UNVANI

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

 

1.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

1

- Psikoloji Bölümü Lisans mezunu olmak.

- Sosyal Psikoloji alanında Yüksek Lisans ve Örgütsel Davranış alanında Doktora yapmış olmak.

- Sosyal Psikoloji, Örgütsel Davranış ve Trafik Psikolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

 

2.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

1

- Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunu olmak.

- Adli Bilimlerde Yüksek Lisans  ve Doktora yapmış olmak.

- Bağımlılık alanında çalışmalar yapmış olmak.

3.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLİM TARİHİ BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

1

- Tarih alanında doktora yapmış olmak.

- İslam Bilim Tarihi metinlerini okutacak düzeyde Arapça biliyor olmak.

- Arap-İslam Kültürüne vakıf, Bilim Tarihi alanında Tercüme ve Çalışmalar yapmış olmak.

     4.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

1

- Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Yeni Türk Edebiyatı alanında yapmış olmak.

-Cumhuriyet Dönemi Türk Düşünce Hayatı ve Edebiyatı İlişkileri üzerine çalışmış veya çalışıyor olmak.

GENEL ŞARTLAR

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmeden aranan genel şartlar aranır.
2. Adaylardan, 2547 sayılı kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.
3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

YARDIMCI DOÇENTLER İÇİN;

1. Dilekçe ve Başvuru Formu
2. Özgeçmiş (YÖK Formatında ve Klasik Formatta)
3. Yayın Listesi 
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5. Lisans, Yüksek Lisans Diplomaları ve Öğrenci Belgeleri 
(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
(Noter onaylı veya Aslı gibidir onaylı/Personel Daire Başkanlığımızca orjinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir.)
6. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf
7. Adli Sİcil Belgesi (Sabıka Kaydı)
8. İkametgâh
9. Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden olmalı  ve İşe başlamadan önce getirilebilir)
10. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgeleri
11. Adayların bilimsel çalışmalarının yer aldığı 4 takım dosya

 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü/ Personel Daire Başkanlığı
Adres: Zeyrek Mah. Büyükkaraman Cad. No:53 Fatih / İstanbul - Telefon: 0 212 521 81 00 / 1016-1028

 

 
HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Online Kurumsal
İşlemler
İnsan Kaynakları
SKS
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı