► Arşiv
Öğretim Elemanı Alımı İlanı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemize bağlı aşağıda belirtilen birime istihdam edilmek üzere daimi statüde Okutman kadrosuna öğretim elemanı alınacaktır.

İlk Başvuru Tarihi  12.04.2017
Son Başvuru Tarihi 26.04.2017
Ön Değerlendirme Tarihi 28.04.2017
Giriş Sınav Tarihi 03.05.2017
Sonuç Açıklama Tarihi 05.05.2017

 

SIRA NO FAKÜLTE/MYO BÖLÜM / ANABİLİM DALI UNVAN  KADRO SAYISI ÖZEL ŞARTLAR
1

Rektörlük

- Okutman 1

-Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Mezunu Olmak.

-Türk Dili ve Edebiyatı alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

-Lisans Mezuniyeti sonrasında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

-ALES'ten 85 veya üstü puan almış olmak.

-ÜDS/KPDS/YDS ve Eşdeğer sınavlardan 70 veya üstü puan almış olmak.

 

GENEL ŞARTLAR

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.

2. Adaylardan, 2547 sayılı kanunun 32. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.

3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına elden  veya posta yoluyla teslim edecelerdir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Dilekçe ve Başvuru Formu

2. Özgeçmiş ( YÖK Formatında ve Klasik Formatta)

3. Nufüs Cüzdan Fotokopisi

4. ALES Belgesi

5. YDS veya Muadili Yabancı Dil Sınav Belgesi

6. Lisans Transkripti

7. Lisans ve Yüksek Lisans Diplomaları

(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)                

(Noter onaylı veya Aslı gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orjinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)

8. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf

9. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

10. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

11. İkametgah

 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı

Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İstanbul - Telefon: 0 212 521 81 00 /1028-1016

 
HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Online Kurumsal
İşlemler
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
SKS
Mevlevi
Mukabelesi
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı