► Arşiv
Öğretim Elemanı Alımı İlanı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemize bağlı aşağıda belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere daimi statüde Araştırma Görevlisi kadrolarına öğretim elemanı alınacaktır.

İlk Başvuru Tarihi  15.02.2017
Son Başvuru Tarihi 01.03.2017
Ön Değerlendirme Tarihi 06.03.2017
Giriş Sınav Tarihi 08.03.2017
Sonuç Açıklama Tarihi 13.03.2017

 

Sıra No YÖKSİS İlan No Fakülte Bölüm/Anabilim Dalı Unvan Kadro Sayısı Özel Şartlar
1 1015831 EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1

-YENİ TÜRK EDEBİYATI ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPIYOR VEYA YAPMIŞ OLMAK

–ALES’TEN 80 VEYA ÜSTÜ PUAN ALMIŞ OLMAK.      

 –ÜDS/KPDS/YDS VE EŞDEĞER SINAVLARDAN 65 VEYA ÜSTÜ PUAN ALMIŞ OLMAK.

2 1015832 EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1

-ESKİ TÜRK EDEBİYATI ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPIYOR VEYA YAPMIŞ OLMAK.  

–ALES’TEN 75 VEYA ÜSTÜ PUAN ALMIŞ OLMAK.          

–ÜDS/KPDS/YDS VE EŞDEĞER SINAVLARDAN 50 VEYA ÜSTÜ PUAN ALMIŞ OLMAK

3 1015833 EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1

-KLİNİK PSİKOLOJİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPIYOR OLMAK.

– ALES’TEN 80 VEYA ÜSTÜ PUAN ALMIŞ OLMAK.  

– ÜDS/KPDS/YDS VE EŞDEĞER SINAVLARDAN 80 VEYA ÜSTÜ PUAN ALMIŞ OLMAK.

4 1015834 HUKUK FAKÜLTESİ KAMU  HUKUKU BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1

-İDARE HUKUKU ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ VEYA YAPIYOR OLMAK.  

-ALES'TEN 80 VE ÜSTÜ PUAN ALMIŞ OLMAK.

-ÜDS/KPDS/YDS VE EŞDEĞER SINAVLARDAN 80 VE ÜSTÜ PUAN ALMIŞ OLMAK.

GENELŞARTLAR

1.Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.
2.Adaylardan, 2547 sayılı kanunun 33. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.
3.Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
4.Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
5.Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Dilekçe ve Başvuru Formu
2. Özgeçmiş(YÖK formatında ve Klasik formatta)
3. Nufüs Cüzdan Fotokopisi
4. ALES Belgesi
5. YDS veya Muadili Yabancı Dil Sınavı Belgesi
6. Lisans Transkripti
7. Lisans, Yüksek Lisans Diplomaları ve Öğrenci Belgeleri
(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
(Noter onaylı veya Aslı gibidir onaylı/ Personel Daire Başklanılığımızca orjinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)
8. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf
9. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
10.Adli Sicil Belgesi(Sabıka Kaydı)
11.İkametgah

İLETİŞİM:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı
Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL
0212 521 81 00 / (1016-1028-1054)
HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Online Kurumsal
İşlemler
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
SKS
Mevlevi
Mukabelesi
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı