► Arşiv
FSMVÜ | Öğretim Elemanı Alımı İlanı
Öğretim Elemanı Alımı İlanı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemize bağlı aşağıda belirtilen birimde istihdam edilmek üzere daimi statüde Okutman kadrosuna öğretim elemanı alınacaktır.

İlk Başvuru Tarihi  06.01.2017
Son Başvuru Tarihi  20.01.2017
Ön Değerlendirme Tarihi  24.01.2017
Giriş Sınavı Tarihi  26.01.2017
Sonuç Açıklama Tarihi 01.02.2017

 

Sıra Fakülte / MYO Bölüm / Anabilim Dalı Unvanı Kadro Sayısı ÖZEL ŞARTLAR
1 Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Programı Okutman 4

-İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Çeviribilim veya İngiliz Dilbilimi Lisans mezunu olmak.

-Belgelendirmek Kaydıyla Lisans mezuniyeti sonrasında en az 1 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

-ALES'ten 70 veya üstü puan almış olmak.

-ÜDS/KPDS/YDS ve eşdeğer sınavlardan 90 veya üstü puan almış olmak.

 

GENELŞARTLAR

1.Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.
2.Adaylardan, 2547 sayılı kanunun 33. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.
3.Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
4.Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
5.Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Dilekçe ve Form
2. Özgeçmiş(YÖK formatında ve Klasik formatta)
3. Nufüs Cüzdan Fotokopisi
4. ALES Belgesi
5. YDS veya Muadili Yabancı Dil Sınavı Belgesi
6. Lisans Transkripti
7. Lisans, Yüksek Lisans Diplomaları ve Öğrenci Belgeleri
(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
(Noter onaylı veya Aslı gibidir onaylı/ Personel Daire Başklanılığımızca orjinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)
8. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf
9. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

 

İLETİŞİM

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı
Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL
0212 521 81 00 / (1016-1028-1054)
HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Online Kurumsal
İşlemler
İnsan Kaynakları
SKS
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı