► Arşiv
FSMVÜ | Öğretim Elemanı Alımı İlanı
Öğretim Elemanı Alımı İlanı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemize bağlı aşağıda belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere daimi statüde Araştırma Görevlisi kadrolarına öğretim elemanı alınacaktır.

İlk Başvuru Tarihi 16.11.2016
Son Başvuru Tarihi 30.11.2016
Ön Değerlendirme Tarihi 05.12.2016
Giriş Sınav Tarihi 08.12.2016
Sonuç Açıklama Tarihi 13.12.2016

 

Sıra Fakülte Bölüm/ Anabilim Dalı Unvan Kadro Sayısı Özel Şartlar
1 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü -
Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi   2

-İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi Lisans mezunu olmak.
-Temel İslam Bilimleri veya Arap Dili ve Belagati alanında tezli Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak.
-ALES'ten 70 puan almış olmak.
-ÜDS/KPDS/YDS ve eşdeğer sınavlardan 65 ve üstü puan almış olmak.

2 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü -
Tasavvuf Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 -İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi Lisans mezunu olmak.
-ALES'ten 70 puan almış olmak.
-ÜDS/KPDS/YDS ve eşdeğer sınavlardan 70 ve üstü puan almış olmak.
3 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi 2 -Mimarlık bölümü Lisans mezunu olmak.
-Mimarlık alanında tezli Yüksek lisans veya Doktora yapıyor olmak.
-ALES'ten 70 puan almış olmak.
-ÜDS/KPDS/YDS ve eşdeğer sınavlardan 50 ve üstü puan almış olmak.
4 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi 1 -İç Mimarlık bölümü Lisans mezunu olmak.
-İç Mimarlık alanında tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
-ALES'ten 70 puan almış olmak.
-ÜDS/KPDS/YDS ve eşdeğer sınavlardan 50 ve üstü puan almış olmak.

 

GENELŞARTLAR

1.Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.
2.Adaylardan, 2547 sayılı kanunun 33. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.
3.Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
4.Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
5.Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Dilekçe
2. Özgeçmiş(YÖK formatında ve Klasik formatta)
3. Nufüs Cüzdan Fotokopisi
4. ALES Belgesi
5. YDS veya Muadili Yabancı Dil Sınavı Belgesi
6. Lisans Transkripti
7. Lisans, Yüksek Lisans Diplomaları ve Öğrenci Belgeleri
(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
(Noter onaylı veya Aslı gibidir onaylı/ Personel Daire Başklanılığımızca orjinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)
8. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf
9. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM :

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü/ Personel Daire Başkanlığı
Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL - Telefon : 0 212 521 81 00 / 1028-1016

 
HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Online Kurumsal
İşlemler
İnsan Kaynakları
SKS
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı