Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri üniversitemizin öğrenci işlemlerini merkezi olarak yürütmek amacıyla kurulmuş ve tüm öğrencilerimizin kayıtlarının tutulduğu, belgelerin saklandığı, hazırlandığı ve dağıtıldığı bir birimdir.

AMAÇ VE GÖREV :

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 31.maddesi maddesi uyarınca ;

1. Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
2. Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
3. Verilecek diğer benzer görevleri yerine getirmektir.

YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER :

Üniversitemiz Enstitü, Fakülte ve Yüksekokula kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilerin kayıt kabulü ile ilgili gerekli işlemleri yapmak, kayıt yenileyen öğrencilerin ders kayıt formlarının kontrolünü yapmak, öğrenci kimlik kartlarının hazırlanması ve dağıtımının yapılmasını sağlamak, günlük öğrenci işlemleri içinde Öğrenci Belgesi ve Transkript belgeleri hazırlamak, indirimli seyahat kartı işlemlerini yürütmek, erkek öğrencilerin askerlik işlemlerini yürütmek, mezuniyete hak kazanan öğrencilerle ilgili işlemleri yapmak ve diplomalarını hazırlamak, her türlü istatistiki bilgileri düzenlemek, eğitim-öğretimle ilgili kararların uygulanmasını sağlamak, kayıt sildirme, ilişik kesme, izinli sayılma/kayıt dondurma, intibak işlemleri, Akademik Takvim hazırlanması ve uygulanması, Yatay ve Dikey Geçişle ilgili iş ve işlemler, iç yatay geçiş, çift anadal ve yandal işlemlerinin takibi, Yabancı Uyruklu öğrencilerle ilgili iş ve işlemler, Öğrenci Kontenjan önerileri işlemleri, Yaz Okulu iş ve işlemleri, Öğrenci Otomasyonu ile ilgili her türlü iş ve işlemler ve verilecek diğer görevleri yapmak.

Daire Başkanı Emre BAYIR

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4041 
ebayir@fsm.edu.tr 
Yeditepe Üniversitesi 
Sabahattin Zaim Üniversitesi Şube Müdürü M. Mesut TÜRETKEN

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4220 
mturetken@fsm.edu.tr 
Anadolu Üniversitesi 
Şef Fatma POLAT

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4043 
fpolat@fsm.edu.tr 
Anadolu Üniversitesi 
Sabahattin Zaim Üniversitesi Şef Macide Yeşim ASLAN

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4037 
myaslan@fsm.edu.tr 
Sakarya Üniversitesi 
Memur Ünzile Ela Öngün

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 3000 
ueongun@fsm.edu.tr 
Kastamonu Üniversitesi 
Memur Ebubekir ÖZTÜRK

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4024 
eozturk@fsm.edu.tr 
Anadolu Üniversitesi 
Memur Fatih  ÖZKARA

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4277 
fozkara@fsm.edu.tr 

Memur Feyza ALBAYRAK

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 5022 
falbayrak@fsm.edu.tr 
Atatürk Üniversitesi 
Memur Ümran  ATAR

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4276 
uatar@fsm.edu.tr 
Atatürk Üniversitesi 
Memur Nurdan ERDOĞAN

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4048 
nerdogan@fsm.edu.tr 
Abant İzzet Baysal Üni. 
İstanbul Ticaret Üniversitesi 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 


Memur Ahmet Hamdi GÜNEŞ

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4249 
agunes@fsm.edu.tr 

HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Online Kurumsal
İşlemler
İnsan Kaynakları
SKS
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı