İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

        GÖREVLERİ

  1. Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Üniversite'ye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek.
  2. Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek.
  3. Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek.
  4. Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek.
  5. Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.
  6. Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri işleri yapmak.
  7. Basın ve grafik işleri ile evrak, yazı, teksir hizmetlerini yerine getirmek.
  8. Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek.
  9. Verilecek benzeri görevleri yapmak.


 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTUNBAŞAK

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 1006 
maltunbasak@fsm.edu.tr 
Gazi Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Şube Müdürü Necdet DAĞ

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 3004 
ndag@fsm.edu.tr 


İdari Amir Hasan İYGİ

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 5050 
hiygi@fsm.edu.tr 
Marmara Üniversitesi 

İdari Amir Burak  POLATCAN

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4286 
bpolatcan@fsm.edu.tr 
Anadolu Üniversitesi 
Nişantaşı Üniversitesi 
İdari Amir Servet  DOĞAN

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 6055 
sdogan@fsm.edu.tr 


Memur Ahmet  DURMAZ

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 1039 
adurmaz@fsm.edu.tr 
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 

Şef Korhan GÖRMEK

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 1025 
kgormek@fsm.edu.tr 
Anadolu Üniversitesi 
Beykent Üniversitesi 
Uzman Emrah HOPANOĞLU

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 1038 
ehopanoglu@fsm.edu.tr 


Memur Necmeddin  KILINÇ

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 6010 
nkilinc@fsm.edu.tr 


Memur (Santral) Neslihan  SU

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 1003 
nsu@fsm.edu.tr 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

Memur (Santral) Bahar  EREN

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4000 
beren@fsm.edu.tr  


Şoför (Makam) Muzaffer TÜCCAR

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 1024 
mtuccar@fsm.edu.tr 


Şoför Burhan  ALTUN

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 2001 
baltun@fsm.edu.tr 


Şoför Serkan BALKIRAN

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 /
sbalkiran@fsm.edu.tr 


Şoför Hikmet  ERDOĞAN

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 /
herdogan@fsm.edu.tr 


Memur Hüsamettin  KUMRU

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 1033 
mkumru@fsm.edu.tr 


Şoför Seyfettin KUMRU

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 3000 
skumru@fsm.edu.tr 


Şoför (Makam) Muhammed ÖZDEMİR

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 1024 
mozdemir@fsm.edu.tr 


Yrd. Personel Recep  AYDIN

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 1034 
raydin@fsm.edu.tr 


Yrd. Personel Emre AYDIN

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 1034 
eaydin@fsm.edu.tr 


Yrd. Personel Atilla YILMAZ

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 3006 
atillayilmaz@fsm.edu.tr 


HIZLI MENÜ HAVA DURUMU