Medit - Akademik

Doç. Dr. Tuncay Zorlu

Doç. Dr. Tuncay Zorlu

Eğitim

 • Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Tarih (1989-1994)
 • Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Bilim Tarihi (1995-1998)
 • Tez: ‘Süleymaniye Tıp Medresesi’
 • Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Enstitüsü Modern Türkiye Tarihi (1999-2004)
 • Doktora Tezi: ‘Technological Developments in the Ottoman Navy during the Reign of Selim III’

İlgi Alanları

 • Osmanlı Bilimi ve Teknolojisi
 • Deniz Teknolojisi Tarihi
 • Tıp ve Tibbi Kurumlar Tarihi
 • Osmanlı Kültürel, Sosyal ve Entellektüel Tarihi
 • Sanayi Devrimi
 • Avrupa Askeri Devrimi (1550-1800)

Akademik Deneyim

 • Okutman, Dr.: İTÜ (2005-2008)
 • Doç. Dr. : İTÜ (Ocak 2009 itibari ile)

Verilen Dersler

 • Bilim ve Teknoloji Tarihi (Türkçe&İngilizce)
 • Osmanlı Tarihi (Lisans, Türkçe&İngilizce)
 • Osmanlı Tarihi'nin Meseleleri (Yüksek Lisans, İngilizce)
 • Osmanlı Tarihi (Yüksek Lisans, İngilizce)
 • Türk İnkılap Tarihi (SUNY, Türkçe)

Ödüller

 • TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Birleştirilmiş doktora programı (Eylül 2002-Mayıs 2003, Research at Public Records Office/British National Archives, UK, London, Greenwich Maritime Museum/Library, and Birmingham University)

Akademik Üyelikler

 • Türk Bilim Tarihi Kurumu (Genel Sekreter, 2008 itibari ile)
 • (Member ofNominating Committee for the XXIII International Congress of History of Science and Technology: Ideas and Instruments in Social Context, 28 July-2 August, 2009, Budapest, Hungary) International Union of History and Philosophy of Science IUHPS/Division of History of Science and Technology (DHST)
 • Member of Mediterranean Maritime Historians Network (MMHN) (Koordinatör: Dr. Carmel Vassallo, Mediterranean Institute, University of Malta, (Email: carmel.vasallo@um.edu.mt)

Organizasyonlar

 • 1. (Symposium Organizer together with E. İhsanoglu and E. Nicolaidis): International Symposium titled ‘Ideas and Instruments in the Social Context of the Ottoman Empire and National States’ (XXIII International Congress of History of Science and Technology: Ideas and Instruments in Social Context, 28 July-2 August, 2009, Budapest, Hungary.
 • 2. (Member of Symposium Organizing Committee) III. Symposium by Turkish Society for History of Science and Technology: ‘From Knowledge to Life’, 6-7 November 2008 (Uşak University).
 • 3. (Member of Symposium Organizing Committee) V. Genç Akademisyenler Buluşması: Bilgi ve Toplum, Mardin Artuklu University, 2011.

Projeler

 • 1. Project Coordinator (İTU) (February 2009-Haziran 2010) Type of Project: Multidisciplinary Research Project Title of the Project: Preperation of the Engineering History of ITU based on the Archival Sources of 1909-1929 and translation of the journal ‘Şaka/Humour’ in Ottoman Turkish to the Modern Turkish issued by students of former ITU isntitutions.
 • 2. Project Researcher (İstanbul University, Faculty of Letters, History of Science Department, 1995) (6 months) Six-month Research in Istanbul Archeological Museums Library for the preperation of the inventory of the history of science and technology books in Ottoman Turkish

Seçkin Yayınlar

 • International Books: 1. Innovation and Empire in Turkey: Sultan Selim III and Modernisation of the Ottoman Navy, London and New York: I.B. Tauris Academic Series, 2008 (Hardcover); 2011 (Paperback).
 • Book Chapters in International Publications: 2. ‘Secrets Hidden in the Ottoman Ship Names’, Essays in honor of Ekmeleddin İhsanoğlu, vol. I (Societies, cultures, sciences: a collection of articles), (İstanbul: IRCICA, 2006), pp. 633-642.
 • Articals in International Journals: 3. ‘Tracing Technology through Terminology: Ottoman Nautical Terminology as Attested in the 18th Century Archival Sourses’, Almagest: International Journal for the History of Scientific Ideas, vol. I, no. 2 (Belgium: Brepols, 2010), pp. 50-83.
 • 4. ‘Ottoman Ship Launching Ceremonies: A Practice between Symbols and Rites’, International Review of Turkology (IRT), vol. I, no. 1 (Winter 2008), pp. 55-63.
 • 5. ‘The Deposed Sultan Affair’, International Journal of Turcologia (IJT), vol. II, no. 3 (Paris, 2007), pp. 39-46
 • 6. ‘Ottoman Experience with Copper-Sheathing of the Warships,’ Archives Internationales d’Histoire des Sciences, vol. 55 (Brepols: 2005), pp. 459-466.
 • Book Chapters in Turkish Publications: 7. ‘Ottoman Technolohy under Selim III/III. Selim Dönemi Osmanlı Teknolojisi’, ‘Selim III and His Era from Ancient Regime to New Order/Nizam-ı Kadimden Nizam-ı Cedide III. Selim ve Dönemi, (ed. Seyfi Kenan), (İstanbul: İSAM, 2010), pp. 213-251.
 • 8. ‘III. Selim ve Osmanlı Deniz Gücünü Modernleştirme Çabaları (Selim III and Effords of Modernsation in Ottoman Naval Power)’, Türk Denizcilik Tarihi, (eds.) Salih Özbaran, İdris Bostan, Zeki Arıkan, Lütfü Sancar, vol. II (İstanbul: Deniz Basımevi, 2009), pp. 65-74.
 • 9. ‘Bahriye Nezaretinin Kuruluşu ve Abdülaziz Döneminde Osmanlı Denizciliği (Establishment of the Ministry of Navy and Ottoman Navy under Sultan Abdülaziz)’, Türk Denizcilik Tarihi, (ed.) Salih Özbaran, İdris Bostan, Zeki Arıkan, Lütfü Sancar, vol. II (İstanbul: Deniz Basımevi, 2009), s. 147-158.
 • Articles in Turkish: 10. (together with M. Bilge, A. Neftçi and B. Barutçu) ‘1908-1929 İTÜ Arşiv Katologları Işığında Mühendislik Eğitimi Tarihimize Bir Bakış (A Glance to Our History of Engineering under the Light of ITU’s Archival Catalogues of 1908-1929’, İTÜ Vakfı Dergisi, sayı 56, Eylül-Aralık 2010, 53-63.
 • 11. ‘Osmanlı Teknoloji Tarihinden Bir Kesit: Gemi İndirme Yöntemleri (An Aspect of the Ottoman History of Technology: Methods of Ship Launching)’, Osmanlı Bilimi Araştırmaları/Ottoman History of Science Studies, vol. IX, no. 1–2, (ed.) Feza Günergun (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Publications, 2009), pp. 89-99 .
 • 12. ‘Klasik Osmanlı Eğitim Sisteminin İki Büyük Temsilcisi: Fâtih ve Süleymâniye Medreseleri (Two Great Representatives of the Classical Ottoman Education System)’ Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol. VI, no. 12 (Fall 2008), pp. 611-628.
 • 13. ‘1912 İstanbul Belediye Seçimleri Arifesinde Sağduyulu Bir Siyaset Çağrısı (Call for a Discreet Politics on the Eve of 1912 Istanbul Municupal Elections)’, Türkoloji Kültürü, vol. I, no. 1 (Winter 2008), pp. 82-89.
 • 14. ‘Osmanlı Deniz Teknolojisi Üzerine (On Ottoman Naval Technology)’, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol. II, no. 4 (Fall 2004), pp. 297-353.
 • 15. ‘Süleymaniye Tıp Medresesi I (Medical School of Suleymaniye I)’, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, vol. III, no. 2 (ed.) Feza Günergun (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Publications, 2002), pp. 79-122.
 • 16. ‘Süleymaniye Tıp Medresesi II (Medical School of Suleymaniye II)’, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, vol. IV, no. 1 (ed.) Feza Günergun (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pub., 2002), pp. 65-98.
 • Proceedings in International Symposiums: 17. ‘Istanbul as a Center of Ottoman Naval Modernisation’/‘Deniz Teknolojisinin Gelişmesinde Bir Üs Olarak İstanbul’, Istanbul Throughout History International Symposium, 4-17 December, Proceedings (Eds. Davut Hut, Zekeriya Kurşun, Ahmet Kavas), May 2011, pp. 357-372.
 • 18. ‘Ottoman Naval Technology in the 18th Century’, 3rd Mediterranean Maritime History Network (MMHN) Conference, İzmir 4-7 May 2010 organized by the İzmir University of Economics.
 • 19. ‘Ottoman Nautical Terminology as Attested in the 18th Century Sources’ in International Symposium titled ‘Ideas and Instruments in the Social Context of the Ottoman Empire and National States’ (Organized by Ekmeleddin İhsanoglu, Efthymios Nicolaidis, Tuncay Zorlu) in XXIII International Congress of History of Science and Technology: Ideas and Instruments in Social Context, 28 July-2 August, 2009, Budapest, Hungary
 • 20. ‘III. Selim Dönemi Osmanlı Teknolojisi (Ottoman Technology under Selim III)’, Proceedings in International Symposium: From Ancient Regime to New Order, Selim III and His Time at the 200th Anniversery of His Death / Nizam-ı Kadim’den Nizam-ı Cedid’e, Ölümünün 200. Yılında III. Selim ve Zamanı (22-23 December 2009) organized by İSAM.
 • 21. ‘Some Remarks on the Ottoman Perception of Science and Technology Transfer’, 10th Annual International Conference on Conceptual History: Transnational Concepts, Transfers and the Challenge of Peripheries, Istanbul, Turkey, August 30-September 2, 2007. (ed. Gürcan Koçan, İstanbul: ITU, 2008).
 • 22. ‘The Medical Medrese of Suleymaniye’, Proceedings in International Congress on Learning and Education in the Ottoman World, İstanbul 12-15 April 1999 (ed.) Ali Çaksu (İstanbul: 2001), pp. 63-87.
 • Proceedings in Turkish: 23. ‘Osmanlı Deniz Teknolojisinden Kesitler (Views from the Ottoman Naval Technology’, Symposium: Türkiye'nin Gelecek Vizyonu; Bilim Tarihi Işığında Geleceği Görmek, Haliç Uluslararası Kongre Merkezi, 18 Temmuz 2010/ Turkey’s Vision for Future: Perceiving the Future on the Light of History of Science, Haliç International Congress Center, 18 July 2010 (Organized by IV. Kuşak Düşünce ve Araştırma Merkezi)
 • Other Journals: 24. ‘Selim III and the Ottoman Navy/III. Selim ve Osmanlı Donanması’, 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi, no. 9 (2010).
 • Seminars: 25. ‘History of Science/ Bilim Tarihi’ (Istanbul Technical University, PhD. Seminars, Energy Institute Conference Hall/İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora Seminerleri, Enerji Enstitüsü Konferans Salonu, 13 Ekim 2010).
 • 26. ‘Tıp Tarihinden Kesitler/Views form History of Science (Medicine)’, İnsan, Toplum ve Medeniyet Konuşmaları, Mardin Artuklu University, 13 April 2011.
 • Workshops: 27. ‘The history of interactions within the Mediterranean and between the Mediterranean and other cultures and regions of the world, Istanbul, Yıldız Palace, 27 – 28 September 2010’ (Organised jointly by the Council of Europe, the North-South Centre and the Research Centre for Islamic History, Art and Culture, IRCICA)
 • Translations: 28. (Books) Geoffrey Parker, Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West 1500-1800, Cambridge 1998, (Askeri Devrim: Askeri Yenilikler ve Batı’nın Yükselişi 1500-1800) (İstanbul: Küre Publications, 2006).
 • Translations (Article): 29. (Article) William Shea, “The Trial of Galileo: An Episode in the History of Relations Between Science and Religion” (Galileo’nun Yargılanması: Din-Bilim İlişkileri Tarihinden Bir Kesit), Kutadgubilig, no. 1, (January, 2002): pp. 229-242.
 • 30. (Article) Rhoads Murphey, “Ottoman Medicine and Transculturalism from the Sixteenth Through the Eighteenth Century” (16.Yüzyıldan 18.Yüzyıla Osmanlı Tıbbı ve Kültürlerüstü Karakteri), Osmanlı Bilimi Araştırmaları II. Edited by Feza Günergun. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, 1998: pp. 263-292.
 • Book Review: 31. Journal of the Japan-Netherlands Institute, 4 (Papers of the Third Conference on the Transfer of Science and Technology Between Europe and Asia Since Vasco da Gama (1498-1998), İstanbul 28-30 October 1994). Edited by W.G.J. Remmelink (Tokyo, 1996), Türk Bilim Tarihi Kurumu Haber Bülteni (Turkish Society for History of Science), no. 13/14 (April/October 1997): pp. 11-14.

Atıf Alan Çalışmalar

 • 1. Innovation and Empire in Turkey: Sultan Selim III and Modernisation of the Ottoman Navy, London and New York: I.B. Tauris Academic Series, 2008 (Hardcover). [John Tredrea and Eduard Soazev, Russian Warships in the Age of Sail 1696-1860: Design, Construction, Careers and Fates (Great Britain: Seaforth Publishing, 2010), p. 7, 50, 79, 80, 435]
 • 2. Innovation and Empire in Turkey: Sultan Selim III and Modernisation of the Ottoman Navy, London and New York: I.B. Tauris Academic Series, 2008 (Hardcover). [Seyfi Kenan, ‘III. Selim Dönemi Eğitim Anlayışında Arayışlar’, Erken Klasik Dönemden XVIII. Yüzyıl Sonuna Kadar Osmanlılar ve Avrupa: Seyahat, Karşılaşma ve Etkileşim, ed. Seyfi Kenan (İstanbul: İSAM, 2010), s. 137.
 • 3. Innovation and Empire in Turkey: Sultan Selim III and Modernisation of the Ottoman Navy, London and New York: I.B. Tauris Academic Series, 2008 (Hardcover). [Kemal Beydilli, ‘III. Selim: Aydınlanmış Hükümdar’, Erken Klasik Dönemden XVIII. Yüzyıl Sonuna Kadar Osmanlılar ve Avrupa: Seyahat, Karşılaşma ve Etkileşim, ed. Seyfi Kenan (İstanbul: İSAM, 2010), s. 39. ]
 • 4. Technological Developments in the Ottoman Navy During the Reign of Selim III (PhD Dissertation, Boğaziçi University History Dept., 2004). [Daniel Panzac, La marine ottoman: De l’apogée a la chute de l’Empire (1572-1923)(Paris:CNRS Editions, 2009), p. 219, 220, 227, 238, 521]
 • 5. ‘The Medical Medrese of Suleymaniye’, Proceedings in International Congress on Learning and Education in the Ottoman World, İstanbul 12-15 April 1999 (ed.) Ali Çaksu (İstanbul: IRCICA, 2001), pp. 63-87. [Miri Shefer Mossensohn, ‘Medical Treatment in the Ottoman Navy in the Early Modern Period’, JESHO, 50/4, Leiden 2007, p. 549, 568]
 • 6. ‘Süleymaniye Tıp Medresesi I (Medical School of Suleymaniye I)’, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, vol. III, no. 2 (ed.) Feza Günergun (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Publications, 2002), pp. 79-122. [Salim Aydüz, ‘Süleymaniye Medical Madrese (Dar al-Tib) in the History of the Ottoman Medicine’, Foundation for Science, Technology and Civilisation, May 2007, p. 10, 16]
 • 7. ‘Süleymaniye Tıp Medresesi II (Medical School of Suleymaniye II)’, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, vol. IV, no. 1 (ed.) Feza Günergun (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pub., 2002), pp. 65-98. [ Salim Aydüz, ‘Süleymaniye Medical Madrese (Dar al-Tib) in the History of the Ottoman Medicine’, Foundation for Science, Technology and Civilisation, May 2007, p. 12, 15]
 • 8. Süleymaniye Tıp Medresesi I (Medical School of Suleymaniye I)’, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, C. III, nr. 2 (ed.) Feza Günergun (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Publications, 2002), s. 79-122. Gülten Dinç, Sait Naderi and Yücel Kanpolat, ‘Süleymaniye Külliyesi: a historically important medical, scientific, and cultural center’, Neurosurgery, Ağustos 59/2, 2006, s. 409.
 • 9. ‘Süleymaniye Tıp Medresesi, Master’s Thesis, İstanbul University, 1998. [History of the Ottoman State, Society and Civilisation (ed. E. İhsanoğlu), Vol. 2., (Istanbul: IRCICA, 2002, p. 407)]

 • İrtibat

  Tel : 0212 582 90 70
  E-posta : tzorlu@fsm.edu.tr

  Akademik Kadroya Geri Dön
Yukarı ÇıkYukarı Çık